Stichting
Vrienden van Oud Hillegom

U bent hier: Home › Nieuws › Nieuws

Nieuws: Vrienden ontvangen vaandel Patrimonium
   (27-07-2017)

Vrienden van Oud Hillegom ontvangen bijna-eeuw oud vaandel:

Nieuwe bestemming voor vaandel van Patrimonium

 

 

Een nieuwe bestemming voor het vaandel van BSV Patrimonium bij de Vrienden van Oud Hillegom.
VLNR: Jacolien van der Valk, Wim Meulblok. Willem Bemer, Hans Lommerse, Meindert Tjoelker, Jan de Groot
(foto Harry Prins / SVvOH)

 

In 1929 werd Buurt- en speeltuinvereniging Patrimonium opgericht. En zoals dat toen gebruikelijk was, bezat de vereniging een vaandel waarmee de identiteit van de vereniging werd getoond. De speeltuin werd in 2012 op last van de rechter gesloten en het vaandel werd tijdelijk ondergebracht.
Nu de vereniging dit jaar is opgeheven, heeft verenigingsman Meindert Tjoelker het vaandel aan Stichting Vrienden van Oud Hillegom geschonken. Hij legt uit: “Destijds waren 80 van de 110 gezinnen in Patrimonium lid van de buurt- en speeltuinvereniging. Spijtig genoeg is bij de laatste renovatie ronde van de wijk door vertrek van veel bewoners de eenheid van de sociale samenhang verdwenen. Ik heb altijd gezegd, als het vaandel weg moet, dan breng ik het naar de Vrienden, want die zullen er goed op passen. Vijf jaar lang heeft het vaandel bij Wim Meulblok in de garage gestaan. Nu is de buurt- en speeltuinvereniging opgeheven en is het tijd om het vaandel over te dragen.”

Vrijwilligers Jan de Groot en Willem Bemer van de Vrienden-werkgroep Monumenten hadden al jaren een oogje op dit vaandel dat vanwege de kwetsbaarheid in een glazen vitrine is geplaatst. Samen met Vrienden-voorzitter Hans Lommerse en bestuurslid pr en communicatie Jacolien van der Valk namen zij formeel het vaandel in ontvangst van Meindert Tjoelker en Wim Meulblok.
Stichting Vrienden van Oud Hillegom is maar wat blij met deze aanvulling op de vaandel-collectie. “We hebben al zo’n tien vaandels in ons Maartenshuis hangen en het is woekeren met de ruimte, maar voor dit vaandel maken we ruimte vrij,” aldus Jacolien van der Valk. “Het maakt deel uit van de Hillegomse geschiedenis en het is belangrijk om die geschiedenis door te geven. Tastbare herinneringen dragen daaraan bij.”

Over de geschiedenis van Patrimonium valt veel te vertellen en dat doen de Vrienden dan ook. Op woensdagavond 2 augustus fietsen we er naartoe, waar te voet een rondleiding volgt door de wijk die van oudsher bekend staat als de Rode Kaap. Daarnaast houden de Vrienden een Six-wandeling op woensdag 9 augustus en een tuinen-fietstocht op woensdag 16 augustus.
Voor alle activiteiten geldt: startpunt is de Grote Pomp op de Houttuin. Om circa 19.00 uur gaan we van start. De kosten bedragen € 3,00 per persoon, inclusief versnapering. Aanmelden is niet nodig.

Zie ook alle andere activiteiten van de Vrienden op het evenementenoverzicht op de website www.vriendenvanoudhillegom.nl. 

 

 

(Terug naar boven)


Nieuws: Vrienden verhuizen naar Veelzorg
   (25-06-2017)

Vrienden van Oud Hillegom verhuizen naar Kwekerij Veelzorg

  

Stichting Vrienden van Oud Hillegom heeft in Kwekerij Veelzorg een nieuw onderkomen gevonden. De historische stichting zal naar verwachting in de zomer van 2018 haar intrek nemen in het voormalige kantoor en een deel van de holkamer van het monumentale bollenbedrijf dat sinds 2010 eigendom is van BOEi. Een en ander volgens afspraken die zijn gemaakt tussen de familie Veldhuyzen van Zanten, BOEi en de gemeente Hillegom over de herontwikkeling van Kwekerij Veelzorg.

Op dit moment wordt druk gewerkt aan het bouwrijp maken van het terrein van Kwekerij Veelzorg. Op het terrein en in de voormalige bollenschuur zullen nieuwbouwwoningen worden gerealiseerd. Het voormalige kantoor dat aan de voortuin ligt van Stationsweg 131, ademt nog volledig de sfeer uit de tijd dat hier het bloembollenbedrijf van Arent Veldhuyzen van Zanten in bedrijf was. De Vrienden willen die beleving bewaren, zodat bezoekers kunnen zien en voelen hoe een bloembollenbedrijf in de vorige eeuw gerund werd.

Ook een deel van de voormalige (hyacinten-)holkamer komt de historische stichting ter beschikking. “Ook daar zijn we erg blij mee”, meldt Vrienden-voorzitter Hans Lommerse. “De Vrienden hebben een groot aantal lokale historische objecten in de collectie, en onze schatkamer in het Maartenshuis barst bijna uit zijn voegen. In Veelzorg kunnen we veel meer van onze schatten aan het publiek tonen. Maar eerst moet er nog volop inwendig verbouwd worden voordat we kunnen verhuizen. Dat project gaan we samen met BOEi als eerste aanpakken. De zomer van 2018 is daarom een prima moment om te gaan verhuizen.”

Maar de Vrienden willen niet alleen middels het kantoor en de holkamer van Veelzorg een inkijk geven in het lokale cultuurhistorische erfgoed. Er wordt momenteel door de stichting gewerkt aan de opzet van een virtueel museum – in beginsel gaat dat over Hillegom, maar gaandeweg zal er een uitbreiding volgen buiten de gemeentelijke grenzen. Hans Lommerse legt uit: “Het is de bedoeling dat via een app op de mobiele telefoon allerlei informatie over de bloembollencultuur aangeboden wordt. Gps-gestuurd, dus op het moment dat je als bezoeker vanaf de trein stapt op het station Hillegom, verschijnt er een melding op de telefoon van deze app die je informeert over de bloembollencultuur in Hillegom en over wat er zoal te beleven is in Hillegom op cultuurhistorisch gebied.”

Historie van Kwekerij Veelzorg

In 1822 begon Rutgerd Veldhuyzen van Zanten in Hillegom de Kwekerij Veelzorg. Vijf generaties teelden er aanvankelijk aardappelen en groenten, maar vanaf 1850 specialiseert men zich steeds meer in tulpen, hyacinten en narcissen. Bij de kwekerij aan de Stationsweg kwamen bollenschuren, een kantoor en de kwekerswoning Vredehof. Veelzorg groeide zo uit van een kleine kwekerij tot een indrukwekkend exportbedrijf in bloembollen.

In 1990 sloot Veelzorg haar deuren. Kwekerij Veelzorg is één van de gaafst bewaard gebleven bloembollenbedrijven in de regio en dus een waardevol stuk agrarisch erfgoed. Het hele complex toont de geschiedenis van de bloembollencultuur, die vanaf de tweede helft van de 19e eeuw bepalend is geweest voor de ontwikkeling van Hillegom en de Bollenstreek. 

De initiatiefnemer voor het behoud van Kwekerij Veelzorg is de voormalige eigenaar, de heer Arent Veldhuyzen van Zanten. Hij heeft geprobeerd een nieuwe bestemming voor de bollenschuren te vinden. Sinds 2008 wordt daarbij samengewerkt met BOEi. Op 31 december 2010 heeft Veldhuyzen van Zanten alle gebouwen, behalve de villa, voor het symbolische bedrag van één euro overgedragen aan BOEi. Daarbij heeft BOEi de verplichting op zich genomen de historische gebouwen te restaureren en deze een nieuwe functie te geven. Op basis daarvan is een start gemaakt met de voorbereiding van het bestemmingsplan. Helaas is de heer Arent Veldhuyzen van Zanten in februari 2014 overleden, met als gevolg dat een heroriëntatie op het project nodig was.  Vanaf oktober 2014 werd de samenwerking tussen BOEi, de familie Veldhuyzen van Zanten en de gemeente Hillegom weer hervat, en werd de inzet van alle partijen gericht op een haalbaar plan voor het behoud van het bollencomplex van Kwekerij Veelzorg, dat thans ten uitvoering wordt gebracht.

Het plan betreft de restauratie van de oude bollenschuren en herbestemming van het gehele complex. De gebouwen op het terrein van Kwekerij Veelzorg zullen een woonbestemming krijgen. Het uiterlijk van de panden wordt zo veel mogelijk in originele staat gelaten. Zo kan dit bijzondere agrarische monument behouden worden en blijft het historische erfgoed van de bloembollencultuur in de Bollenstreek zichtbaar.

 

Het nieuwe onderkomen van de Vrienden: Kwekerij Veelzorg
(foto www.boei.nl)

Over BOEi

BOEi is een ondernemende organisatie zonder winstoogmerk en heeft de ambitie een oplossing te vinden voor het maatschappelijke vraagstuk van het leegkomende erfgoed. De motivatie hiervoor begint bij de liefde voor het Nederlandse erfgoed, die BOEi deelt met een groot deel van de Nederlandse bevolking. BOEi ziet de verfrissende mogelijkheid om deze bijzondere monumenten nieuw leven in te blazen. Met de herbestemming van industrieel erfgoed maakt BOEi het mogelijk om monumenten een nieuw leven te geven, met een waardevolle plaats in de samenleving. Exploitatie op basis van zelfredzaamheid speelt hierin een belangrijke sleutelrol. Een blik naar de toekomst, maar met respect voor het verleden.
Met die visie ontwikkelde BOEi zich tot een pionier op het gebied van restauratie en herbestemming van cultureel erfgoed. Het behoud van het cultuurhistorische karakter is daarbij een eerste uitgangspunt. De verhalen die de gebouwen met zich meedragen zijn daarbij echter minstens zo belangrijk.
Meer informatie vindt u op www.boei.nl.

 

Over Stichting Vrienden van Oud Hillegom

Stichting Vrienden van Oud Hillegom is in 1990 opgericht met als doel het behouden, zo nodig herstellen en verbeteren van natuur, landschap, woonomgeving, monumenten en beeldbepalende panden in Hillegom. Bovendien wil de stichting het besef bevorderen dat iedere Hillegommer hiervoor medeverantwoordelijk is.
In de 27 jaar van haar bestaan heeft de stichting veel werk kunnen verrichten om deze doelen te behalen. En daar gaan we met veel enthousiasme en de steun van meer dan 1.100 donateurs mee door!
Stichting Vrienden van Oud Hillegom organiseert allerlei evenementen. Het volledige evenementenoverzicht vindt u op www.vriendenvanoudhillegom.nl.

 

 

(Terug naar boven)


Nieuws: Jannie Joosten is de lente-winnaar in de Frans Out-galerij
   (23-06-2017)

Jannie Joosten is de lente-winnaar in de Frans Out-galerij

van Stichting Vrienden van Oud Hillegom

 

 

De winnende lente-foto in de Frans Out-galerij, genaamd “Als dat maar goed gaat...”. (foto Jannie Joosten / SVvOH)

 

Stichting Vrienden van Oud Hillegom presenteert de winnende lente-foto die in de Frans Out-galerij geplaatst wordt. Jannie Joosten heeft de fotowedstrijd gewonnen waarvan de opdracht luidde “Hillegom ontwaakt… in de lente”.

De foto is genomen vanuit de achtertuin van de fotograaf, al vele malen een dankbaar onderwerp om te fotograferen, en biedt zicht op de bollenvelden tussen de Stationsweg en de Pastoorslaan. Het contrast tussen de dreigende wolkenlucht en de voorjaarsbloei is wat het eerst opvalt. Maar bij nadere beschouwing gaat het oog naar de subtiele lijn van bebouwing en wordt de nieuwsgierigheid geprikkeld; waar is dit precies en naar welke huizen kijken we? Dat maakt deze foto meer dan zomaar een voorjaarsfoto en daarom beslist de Frans Out-galerij waardig.“De foto is genomen rond zeven uur ’s morgens op Koningsdag”, vertelt Jannie Joosten. Ik noemde de foto ‘Als dat maar goed gaat…’, want het zag er wel erg dreigend uit. Gelukkig werd die dreiging maar ten dele ingelost en beleefde Hillegom een Koningsdag met grotendeels goed weer.

In de tuin van het Maartenshuis, thuishaven van de Vrienden ontving de winnaar een afdruk van de foto in een fraaie lijst - ook deze keer weer tot stand gekomen in samenwerking met Foto de Geus - uitgereikt door Vrienden-vrijwilligers Hans Lommerse, Alphons Maas en Jacolien van der Valk. Daarnaast is eeuwige lokale roem haar deel. Jannie Joosten werd voor deze feestelijke gelegenheid vergezeld door haar dochter Eva, met wie zij de wandeling naar de Vrienden op deze warme avond maakte.

De Vrienden van Oud Hillegom hebben de Frans Out-galerij opgericht ter nagedachtenis aan eerste voorzitter Frans Out. Op die manier wil de stichting graag zijn bijdrage aan het erfgoed van Hillegom levend houden. Deze digitale fotogalerij (met grotere afbeeldingen dan hierboven) vindt u op de Vrienden-website www.vriendenvanoudhillegom.nl onder het kopje Publicaties, via deze link.

De volgende opdracht voor de Frans Out-galerij is “Zomervakantie in Hillegom” en foto’s kunnen worden ingestuurd tot 1 september naar emailadres frans.out.galerij@gmail.com.

Jannie Joosten is de lente-winnaar in de Frans Out-galerij;
zij ontvangt een afdruk van haar foto in een fraaie lijst (foto Corine Zijerveld / SVvOH)

 

 

 

 

(Terug naar boven)

Nieuws
Nieuws archief
Wie zijn wij?
ANBI
Bestuur
Werkgroepen
Beschermheer
Aanwinsten
Documentatiecentrum
Aanmeldingsformulier Evenementen
Aanmeldingsformulier
Heemtuin / Schülte-Küperjanshof
Lijst Historisch Erfgoed
Open Monumentendag 2016
Open Monumentendag 2017
Toekomstig erfgoed
Oorkonde Vrienden van Oud Hillegom
Aanzienlijk Hillegom
Hangkouserieën
Hangkouserieën / reacties van lezers
Sporen van vroeger
Fotoalbums
Boeken in drukvorm
Online publicaties
Frans Out-galerij
Frans Out-galerij: de winnaars
Verslagen van evenementen
Evenementenoverzicht
Links
Aanmeldingsformulier
F.A.Q.
Gastenboek

Ogenblik a.u.b. ...