Stichting
Vrienden van Oud Hillegom

U bent hier: Home › Nieuws › Nieuws

Nieuws: Marca Bultink koninklijk onderscheiden
   (26-04-2017)

Voordracht van Vrienden gehonoreerd door Kanselarij der Nederlandse Orden:

Marca Bultink koninklijk onderscheiden

 

SVvOH-voorzitter Hans Lommerse en het kersverse Lid in de Orde van Oranje Nassau Marca Bultink
(
Foto Jacolien van der Valk / SVvOH)

Marca ontvangt haar onderscheiding voor haar werk voor het behoud van het cultureel erfgoed in Hillegom. Zo was ze secretaris en bestuurslid publiciteit bij Stichting Vrienden van Oud Hillegom. Ze is ook de drijvende kracht achter het tijdschrift Hangkouserieën, het donateurstijdschrift van de Vrienden over het Hillegoms cultuurhistorisch erfgoed. Daarnaast is ze mede-auteur van de boeken Landschap en erfgoed van de bloembollencultuur en de Canon van Hillegom en ze organiseerde tentoonstellingen. In 2001 werd ze coördinator van de projectgroep binnen het Cultuurhistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek die een inventarisatie maakte van de bollenschuren in de streek en vervolgens plannen maakte om deze schuren te behouden en/of herbestemmingen hiervoor te krijgen. Het is grotendeels de verdienste van Marca Bultink dat daar de Zwarte Tulp prijs uit voortgekomen is: een prijs die al ruim 10 jaar wordt uitgereikt aan eigenaren die een interessante herbestemming aan hun bollenschuur geven.

De koninklijke onderscheiding is door Stichting Vrienden van Oud Hillegom aangevraagd bij de Kanselarij der Nederlandse Orden, en is door het CHG ondersteund.

Veel Hillegommers kennen Marca van haar inspanningen op het gebied van cultuurhistorie en bollenerfgoed. Leuk om te vermelden is wel hoe één en ander is gekomen.

Tijdens haar studie werkte Marca een aantal jaren op de zaterdag in de winkel bij bakker G.P. Out. Frans Out was later één van de initiatiefnemers van de Vrienden van Oud Hillegom en hij had foto’s gemaakt in Hillegom tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij wilde daar graag iets mee doen en benaderde Marca om te helpen met het maken van het boek "Hillegom ’40 - ‘45". Voor het boek was nog veel research nodig en samen hebben ze zich vastgebeten in het moeilijke onderwerp met als resultaat een prachtig boek dat historisch gezien verantwoord is.

 

Afgezien van haar lokale inspanningen voor de Vrienden van Oud Hillegom is in Marca te prijzen dat ze de gehele regio overziet, en met name het behoud van het Bollenerfgoed in de Bollenstreek. Recentelijk nog, is ze naar Groot Ammers gereden om namens de Werkgroep Bollenerfgoed een lezing te geven voor een lokale Historische vereniging in de Alblasserwaard. De meeste mensen worden al moe bij het beseffen wat Marca allemaal verzet, veelal op vrijwillige basis. Zo ook haar inspanningen voor Stichting Vrienden van Oud Hillegom. Desondanks is zij een échte Vriendin van Oud Hillegom, want je vraagt nooit iets tevergeefs. Altijd is ze bereid om toelichting te geven of iets uit te leggen. Veel Vrienden binnen de stichting hebben hun lokale historische kennis en inzicht voor een groot deel aan Marca te danken. Je zou bijna vergeten dat Marca ook nog een liefhebbende echtgenote is, moeder van Tim en Vera, en gekoesterde dochter en zus. Zij allemaal moeten de aandacht van Marca delen met haar vrijwilligerswerk. Ook zij verdienen onze dank.

 

 

 

 

 

Nieuws
Nieuws archief
Wie zijn wij?
ANBI
Bestuur
Werkgroepen
Verhuizing naar Veelzorg
Beschermheer
Aanwinsten
Documentatiecentrum
Aanmeldingsformulier Evenementen
Aanmeldingsformulier nieuwe donateur
Heemtuin / Schülte-Küperjanshof
Lijst Historisch Erfgoed
Open Monumentendag 2017
Toekomstig erfgoed
Oorkonde Vrienden van Oud Hillegom
Aanzienlijk Hillegom
Hangkouserieën
Hangkouserieën / reacties van lezers
Sporen van vroeger
Boom in beeld
Fotoalbums
Boeken in drukvorm
Online publicaties
Frans Out-galerij
Frans Out-galerij: de winnaars
Verslagen van evenementen
Evenementenoverzicht
Links
Aanmeldingsformulier nieuwe donateur
F.A.Q.
Gastenboek

Ogenblik a.u.b. ...