Waardevolle Groene Landschapselementen

Foto Dini Arendse

Naast de Lijst Waardevolle Bomen willen de Vrienden pleiten voor een Lijst Waardevolle Groenelementen

Hillegom kent een Lijst Waardevolle bomen die gelukkig een groot aantal waardevolle en beeldbepalende bomen in onze gemeente beschermt tegen het zonder toestemming kappen hiervan. De Werkgroep Bomen van onze stichting heeft in de actualisatie van deze lijst veel tijd gestoken.

Bijzondere aandacht willen wij echter nu vragen voor naar onze mening één van de mooiste en langste hagen van onze streek die samen met de Oude Beek een heel bijzonder mooi landschappelijk ensemble vormt. Het lijkt ons noodzakelijk dit geheel als Beschermd Dorpsgezicht aan te wijzen om zo beter te waarborgen dat dit zeer waardevolle historische deel van Hillegom voor de toekomst behouden blijft.

We moeten constateren dat nog steeds waardevolle groene landschapselementen zoals bijvoorbeeld hagen, groenelementen langs oude duinwegen, karakteristieke boomrijen, een pestbosje en stukjes bos geen bescherming genieten. Het laatste voorbeeld wat de afwezigheid van bescherming kan betekenen is het kappen van een stukje bos en het afgraven van één van de allerlaatste stukje duin van Hillegom (hoek 1e Loosterweg/Nieuweweg).

De Vrienden hebben daarom middels onderstaande brief d.d. 7 juli 2021 er bij de Gemeente Hillegom op aangedrongen om naast een Lijst Waardevolle Bomen, ook een Lijst Waardevolle Groenelementen in het leven te roepen.

Lijst Waardevolle Groenelementen: Klik hier voor de brief

 

Groen Erfgoed Bedreigd Overzicht