Bedreigd Oerduin

Lokhorster Duin. Foto: Dini Arendse

Het Cultuur Historisch Genootschap (CHG) is voorstander van een vitale Bollenstreek, waar ondernemers perspectief hebben en burgers blijvend kunnen genieten van het nog resterende erfgoed. 

Hillegom heeft nog een zeldzaam stukje niet-afgegraven oerduin, gelegen op de oudste strandwal, die rond 3800 voor Chr. gevormd is, het is dus 5000-6000 jaar oud. Er zijn plannen om dit stukje oerduin af te graven ten behoeve van een nieuw bedrijfsgebouw.

Onderstaand de stukken die het CHG aan de Gemeente Hillegom heeft geschreven in een poging dit stukje duin te sparen.

9 juni 2021

Groen Erfgoed Bedreigd Overzicht