Bevrijdingsfilm Frans Out compleet beschikbaar

Stichting Vrienden van Oud Hillegom

De Hillegomse Frans Out was een verwoed fotograaf en maakte veel foto's van Hillegom en Hillegommers in de Tweede Wereldoorlog. 

Stichting Vrienden van Oud Hillegom stelt de complete bevrijdingsfilm van Frans Out beschikbaar. Na het overlijden van Frans Out in 2003 is zijn foto- en filmarchief overgedragen aan onze cultuurhistorische vrijwilligersorganisatie. De bevrijdingsfilm maakt deel uit van die nalatenschap en toont in 16 minuten filmbeelden van Hillegom(mers) in de Tweede Wereldoorlog, het dagelijks leven in die jaren en van de bevrijding van het dorp.

Frans Out filmde de beelden zonder geluid. Vrijwilligers van de Vrienden van Oud Hillegom hebben de film voorzien van commentaar bij de beelden. Vrienden-vrijwilliger Harry Prins digitaliseerde de film en redigeerde de opnames van de commentaren.

Tijdens de Vrienden-tentoonstelling “Hillegom bevrijd” de afgelopen maand werd de film vertoond en deze werd gretig bekeken door ca 500 bezoekers, uit eigen dorp maar ook van daarbuiten. Daarnaast zijn drie Hillegomse basisschoolklassen op bezoek geweest bij de tentoonstelling. Meerdere schoolklassen waren van plan om te komen, maar de cito toets-week en de koningsspelen verhinderden dat. De leerlingen van die klassen kunnen dankzij de door de Vrienden beschikbaar gestelde exemplaren van het boek “Hillegom ’40-‘45” van Frans Out alsnog kennis nemen van het dagelijks leven van de Hillegommers in de Tweede Wereldoorlog.

Deze film is ook beschikbaar gesteld aan Bo – de omroep van de Bollenstreek. Op dinsdagavond 16 mei 2023 werd de film ieder heel uur vertoond.

Publicaties Overzicht