Zoekplaatje HK 92

SVvOH Vrienden van Oud Hillegom

Henk Vledder uit Geldrop stuurde ons deze foto van een bruiloftsfeest in Hillegom in 1946, die hij in het archief van zijn overleden ouders vond. Hij is op zoek naar de ontbrekende namen van een deel van de personen.

De foto is genomen bij de 25-jarige bruiloft van Hendrik Jan Deen en Agatha Brussee in april 1946. Hendrik Jan Deen is de vader van mijn moeder, Hendrika Wilhelmina Deen, uit een eerder huwelijk van Hendrik Jan. Agatha Brussee was de tweede echtgenote van Hendrik Jan.
Het huwelijk vond plaats op 7 juli te Hillegom. De precieze datum waarop de foto is gemaakt, is niet bekend, maar dat zal ca. juli 1946 te zijn.
De plaats waar de foto gemaakt is, is de tuin van hun huis aan de Kerkstraat te Hillegom. Dat huis stond aan de rechterkant in de Kerkstraat, gezien vanaf de N.H. Kerk, ter hoogte van de huidige brug over de Beek, en is inmiddels afgebroken. Hendrik Jan Deen had bij zijn woning een bloembollenexpeditiebedrijf. Als jongeman heeft hij op de 3e Loosterweg gewoond.

Het bruidspaar is Hendrik Jan Deen (nr. 9, *26-09-1886 te Hillegom) en overleden 25-04-1947 te Haarlem en Agatha Brussee (nr. 10, *13-08-1895 te Rijnsburg en overleden 29-08-1949 te Haarlem. Agatha was de tweede echtgenote. Eerder was Hendrik Jan gehuwd met Leentje Spaargaren. 


bruiloft_hendrikjandeen_genummerd_2.jpg

Klik op de foto voor een vergroting

 

 

 

De door mij herkende personen op de foto zijn:

Nr. 3: Hendrik Jan Deen (*03-05-1934, +13-12-2001, beiden te Hillegom). De jongste zoon van het bruidspaar.

Nr. 4: Agatha Deen (*30-10-1928 te Hillegom; +26-06-2017 te Haarlem). Jongste dochter van het bruidspaar.

Nr. 5: Arendina Helena Agatha (Ada) Vledder, dochter van nrs. 17 en 18 (Hendrika Wilhelmina Deen, Hendrika was het enige kind uit het eerste huwelijk van de bruidegom en Leentje Spaargaren). Hendrika Wilhelmina was gehuwd met Hendrik Vledder (nr. 18).

Nr. 6: Christoffelina (Lien) Deen (*30-07-1891 te Hillegom, +27-10-1979 te Hillegom. Ongehuwde zuster van bruidegom Hendrik Jan.

Nr. 7: Jacob Frederik (Freek) (*14-04-1883 te Hillegom, +06-10-1950 te Haarlem). Ongehuwde broer van bruidegom Hendrik Jan. Na hun moeders overlijden zetten Lien en Freek het huishouden op de 3e Loosterweg gezamenlijk voort.

Nr. 8: Saartje (Jeanne) Deen (*12-07-1924 te Hillegom, +20-11-1981 te Auckland (Nieuw-Zeeland). Dochter van het bruidspaar. Gehuwd met Douglas Gordon Kendall. Ca. 1955 geëmigreerd naar Nieuw-Zeeland.

Nrs. 9 en 10: Bruidspaar, zie inleiding.

Nr. 11: Hetty van ’t Slot (*17-05-1924 te Hillegom, +05-07-2003 te Almere). Gehuwd met Philippus Jacobus Deen, oudste zoon van het bruidspaar.

Nr. 12: Philippus Jacobus (Ko) (*23-12-1922 te Hillegom, +09-09-1996 te Almere). Oudste zoon van het bruidspaar.

Nr. 15: Mogelijk Jan Hendrik Möhlmann, echtgenoot van de in 1942 overleden Wijnanda Deen. Wijnanda was een zuster van de bruidegom.

Nr. 17: Hendrika Wilhelmina Deen (*06-11-1910 te Hillegom, +26-08-1995 te Nijkerk). Enige dochter van de bruidegom en Leentje Spaargaren (eerste huwelijk bruidegom).

Nr. 18: Hendrik Vledder (*29-07-1909 te Lonneker (Ov.), +16-01-1992 te Hillegom).

Nrs. 17 en 18 zijn de ouders van Ada Vledder (Nr. 5) en de inzender van dit zoekplaatje, Hendrik Jan Vledder (*11-04-1944 te Hillegom). Zelf was ik, om evidente redenen, niet aanwezig op de bruiloft.

Nr. 24 en 25: Hendrika van den Berg (Riek) (*15-05-1892 te Sliedrecht, +16-01-1982 te Bilthoven) echtgenote van Filippus Jacobus Deen (Ko) (*04-05-1895  te Hillegom, +09-06-1975 te Haarlem). Ko was een broer van de bruidegom.

Nr. 29: Hermanus Deen (Herman) (*23-01-1930 te Hillegom, +07-07-1999 te Bilthoven). Herman was de enige zoon van Hendrika van den Berg en Filippus Jacobus Deen (Nrs. 24 en 25).

Nr. 32: Pieter Deen (Piet) *12-10-1926 te Hillegom, +05-07-1990 te Hillegom). Piet emigreerde in 1953 naar Auckland (Nieuw-Zeeland). Hij overleed, nog wonende te Auckland, tijdens zijn vakantie in 1990 te Hillegom.

Ik ben geïnteresseerd in de personen die in bovenstaande opsomming ontbreken of onzeker zijn: 
de nummers 1, 2, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34 en 35. 
Een brede respons uit de lezerskring van Hangkouserieën zou me een indruk geven van de sociale omgeving van mijn grootouders, die ik niet bewust gekend heb.

Henk Vledder Amaliahof 1
5664 AW Geldrop
Tel. 040-2855184
06-39761166

U kunt uw reactie ook mailen naar SVvOH.PR@gmail.com 

Beeldbank OudHillegom Overzicht