WG Archeologie

De werkgroep Archeologie houdt een scherp oog op de schatten in de Hillegomse bodem.

Zodra ergens bebouwing gesloopt wordt, stelt deze werkgroep alles in het werk om te achterhalen of er mogelijk interessante voorwerpen in de grond aanwezig zijn.

Wanneer er daadwerkelijk opgravingen gaan plaatshebben door de Rijksdienst Archeologisch Bodemonderzoek, kunnen leden van deze en andere werkgroepen ingeschakeld worden om, onder toezicht, de archeologen behulpzaam te zijn.

Zoals in 2019, toen bij de herinrichting van het Van Nispenpark een proefsleuf werd gegraven die aanleiding gaf tot nader archeologisch onderzoek. De Vrienden van Oud Hillegom waren aanwezig bij de opgraviongen van archeologisch bureau RAAP. Het was bekend dat op die plaats in de 18e en 19e eeuw een tuinderswoning heeft gestaan. Bij de opgravingen kon de hele fundering blootgelegd worden. Naast de complete plattegrond van het huis en de schuur zijn twee gave waterputten gevonden, een van baksteen en een van hout, met de bijbehorende goten en een keldertje. Ook werden aardewerken voorwerpen en munten gevonden.

opgravingen_raak3_1.jpg

Over de club Overzicht