WG Digitalisering

Al ruim 20 jaar werken wij aan ons archief, nu is het tijd om een nieuwe stap te maken. We werken aan digitalisering.

Wij hebben in de loop der jaren een omvangrijk archief opgebouwd, dat bestaat uit de onderdelen: het Algemeen archief, het Fotoarchief, het Genealogisch archief, de Bibliotheek en het Kaartenarchief. Daarnaast hebben we een grote verzameling objecten, waaronder aardewerk, schilderijen, bollengereedschap, oude landkaarten etc. Deze worden tentoongesteld in wisselende opstellingen in onze Holkamer. Aan het administreren van het archief werken veel enthousiaste vrijwilligers elke dinsdagavond. 

We hebben van de Provincie Zuid-Holland, in samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds, subsidie gekregen om beter voorbereid te zijn op het digitaliseringstraject. We gaan met andere software werken, scannen ons papieren archief en fotograferen onze collectie. Ook onze oude computers zijn vervangen door nieuwe.

We zijn blij met de nu al zes vrijwilligers die zich inspannen om de digitalisering in gang te zetten.

We hebben ervoor gekozen met de objecten te beginnen. Deze collectie is te overzien, en reeds voor een groot deel gedocumenteerd. Door deze collectie als eerste aan te pakken kunnen we onze donateurs en vrijwilligers laten zien dat er verantwoord wordt omgegaan met het bezit van de Stichting en de kennis van de mensen. Tegelijk is het mogelijk ervaring op te doen die gebruikt kan worden bij het vervolg, bij de andere collecties. Ook onze nieuw in te richten Beeldbank zal een steeds grotere rol gaan spelen bij het delen van ons archief.

logos_subsidiegevers.jpg

Over de club Overzicht