WG Ruimtelijke Ordening

Stichting Vrienden van Oud Hillegom (SVvOH) heeft als hoofddoel: “(het) zich inzetten voor het behoud, herstel en de verbetering van het landschap, de woonomgeving en de monumenten en beeldbepalende panden in en om Hillegom.”

Gezien de huidige ontwikkelingen is de Werkgroep Ruimtelijke Ordening urgenter dan ooit. De werkgroep bestaat uit mensen die met relevante ervaring vanuit beroep of politiek, namens SVvOH de ruimtelijke plannen van gemeenten en project ontwikkelaars in de gaten houden.

Onze bollenstreek wordt bedreigd door een stapeling van ruimteclaims voor wegen, woningen, wind- en zonne-energie, steeds meer op schaarse bollengrond. We moeten ons uiterste best doen om ons cultuurhistorisch erfgoed voor toekomstige generaties te behouden. Hoe willen we dat gaan doen? Een greep uit onze plannen:

  • Stuur aan op alternatieven
    De Werkgroepen Ruimtelijke Ordening van SVvOH en die van Vereniging Oud Lisse (VOL) hebben de handen ineengeslagen. Wij willen onze Gemeentebesturen en politieke partijen in Noord- en Zuid-Holland oproepen tot provinciegrens-overschrijdende samenwerking. Betrek de woningbouwplannen in de dubbeldorpen Lisserbroek en Nieuw-Vennep West (* zie onderstaande nota) bij onze woningbouwopgave en verlicht zo de druk op woningbouw in de greenport bollenstreek.
  • Steun de agrarische sector
    Een vitale greenport is de motor van onze bollenstreek. We steunen de agrarische sector in hun voorstellen voor een duurzaam toekomstperspectief voor onze internationale agrarische topsector in onze historische regio.
  • Hou de bestuurders bij de les
    Aan onze gemeenten en provincie vragen we bij handhaving de rug recht te houden. Toets ook elke aanvraag voor woningbouw door projectontwikkelaars aan de criteria zoals geformuleerd in de Omgevingsvisies van Hillegom, resp. Lisse. De ontwikkeling van bollengrond naar woningbouw is te lucratief om aan projectontwikkelaars over te laten.

Het hele jaar is onze werkgroep op afspraak bereikbaar om informatie te verschaffen of om onze standpunten toe te lichten.
Wilt u contact opnemen of hebt u interesse om de werkgroep te versterken?
Wij zijn te bereiken via: info@vriendenvanoudhillegom.nl

img_4276_1.jpgimg_4281_1.jpg


het_pact_van_teylingen_1.jpgHet Pact van Teylingen al meer dan 25 jaar actueel
wo 18 jan, Sporen van Vroeger, Vereniging Oud-Lisse
In de jaren 90 van de vorige eeuw waren er woning-bouwplannen die een groot gedeelte van de Bollenstreek zouden innemen. ‘Bollenstad’ was toen de werknaam voor het plan tot grootschalige woningbouw in het gebied tussen Katwijk en Hillegom. Door de grote verstedelijkingsdruk zou de bollenteelt plaats moeten maken voor woningbouw. Lees hier meer>>>


* Nota Investeringsstrategie Schaalsprong Wonen in Haarlemmermeer
In ‘dubbeldorp’ Nieuw-Vennep/Beinsdorp ligt op 8 minuten fietsen van ons gemeentehuis een weids gebied van bijna 300 hectare, waar gewerkt wordt aan plannen voor een nieuwe woonwijk van 3.000 tot 4.000 woningen. In Lisserbroek Binnen Turfspoor en Lisserbroek Noord komen 2.400 tot 3.800 nieuwe woningen. Betrek deze nota bij het vaststellen van de woningbouwopgave in Lisse en Hillegom.


Documenten en zienswijzen van de Werkgroep Ruimtelijke Ordening:

19-02-2023 Reactie MODB op de 'Regionale Woonagenda & Huisvestingsverordening Holland Rijnland'

Ruimtelijke puzzel Greenport Duin- en Bollenstreek/Hillegom en Lisse
RO Statenvoorstel Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke Duin- en Bollenstreek
RO Vragen SVvOH & VOL en antwoorden van de Provincie Zuid-Holland 

10-10-2022 Zienswijze SVvOH betreffend zaaknummer Z-2022-269634 bij de nota ‘Niet meer doelmatig te gebruiken bollengrond’

03-10-2022 Reactie SVvOH op 'Stand van zaken mobiliteitsmaatregelen Noordelijke Duin- en Bollenstreek'

Over de club Overzicht