Stichting
Vrienden van Oud Hillegom

U bent hier: Home › Publicaties › VoetstAPPen - Kunstroute

Kunstroute

 

Behalve op de wandel-app VoetstAPPen is de Kunstroute ook op een plattegrond geplaatst. De plattegrond is gratis af te halen bij de volgende punten:

Gemeentehuis, Hoofdstraat 115
Bibliotheek, Sportlaan 2
Villa Flora, Hoofdstraat 55
Kulturele Raad, Prinses Irenelaan 16
Meer locaties volgen binnenkort!

De plattegrond is ook in pdf formaat te downloaden, klik hier (opent in nieuw venster)

 

Hieronder staan de uitgebreide beschrijvingen van de kunstwerken in de Kunstroute. De werken zijn chronologisch genummerd, het oudste kunstwerk is nummer 1.

Teksten: Marca Bultink
Foto's: Remco Out
Beeldbewerking voor publicatie in de app: Harry Prins

 

Naam

1. De Grote Pomp

Kunstenaar

Ontwerp: Maurits Walraven, landmeter van Jan Six

Locatie

De Houttuin, het dorpsplein van Hillegom

Datum

1740

t.g.v.

geschonken door Jan Six van Hillegom II

Vorm en materiaal

Natuurstenen pomp, gemaakt van blauwe arduinsteen. Op de ontwerptekening staat “blauwe Schotsense steen”. “Meting en teekening van de pomp in Hillegom” door Maurits Walraven. Aanwezig in Archief Collectie Six (Inv.nr. 124, pak 152: http://archief.collectiesix.nl/archief/

 

De Grote Pomp uit 1740 zorgde toen al voor drinkwater voor de Hillegommers, en sinds 2019 opnieuw!

 

In 1723 liet Jan Six II, ambachtsheer van Hillegom, een waterput slaan op de Houttuin, waarmee drinkwater opgepompt kon worden. In 1740 liet hij op de plaats van de put deze waterpomp plaatsen, gemaakt van blauwe arduinsteen en ontworpen door Maurits Walraven, de landmeter van Jan Six die ervoor zorgde dat het land van Six keurig afgebakend werd, met de bekende Six-grenspalen.

In het hardstenen omhulsel zijn in reliëf het wapen van Hillegom en het de familiewapens van Six en Jan Six’ schoolfamilie, Van den Bempden uitgebeeld. De pomp is bekroond met een pijnappel.

Nadat Hillegom in 1925 de beschikking kreeg over waterleiding, raakte de pomp in onbruik, maar tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de pomp weer gebruikt, totdat het pompmechanisme defect raakte.

In 1981 is de Grote Pomp gerestaureerd waarbij de pompzwengels werden vastgezet en hij geen water meer gaf. Voor deze restauratie werden gelden bij elkaar gelegd door ondernemers, winkeliers en de Harddraverijvereniging Hillegom.

Sinds de restauratie in 2019 geeft de Grote Pomp weer drinkwater dankzij een elektronisch mechanisme in de rechter zwengel. Rondom de pomp zijn bedriegertjes geplaatst die waterstralen opspuiten vanaf de vloer.

 

 

 

 

Naam

2. Burgemeester Wentholtbank

Kunstenaar

De Wentholtbank is een ontwerp van Ir. Henry Timo Zwiers (1900-1992) uit Amsterdam. Henry Zwiers studeerde architectuur aan de Technische Hogeschool in Delft en vestigde zich als architect in Haarlem. Later werd hij docent aan de Haagsche Academie en aan de TH in Delft. Hij ontwierp woonhuizen en kantoren, was lid van schoonheidscommissies. Hij werkte veel met het toen moderne materiaal beton.

Locatie

1. Houttuin langs de Molenstraat, met zicht op de Maartenskerk
2. Houttuin bij de Grote Pomp

3. Hoofdstraat naast no. 134

Datum

25 augustus 1930

Vorm en materiaal

De zitbank is gebouwd van Limburgs baksteen op een betonnen voet. De bank zelf is van Saksisch graniet. De bank is gebouwd door de firma Naaktgeboren uit Delft.

 

Al 90 jaar lang biedt de Burgemeester Wentholtbank een plek om even uit te rusten, met zicht op de Hoftuin.

 

De Wentholtbank bank is geplaatst ter nagedachtenis aan burgemeester Dirk Wentholt. Er was een prijsvraag uitgeschreven, maar op advies van de Bond Heemshut werd de opdracht gegeven aan de sierkunstenaar Ir. H.T. Zwiers uit Haarlem. Hij heeft inmiddels op drie verschillende plekken gestaan:

1. aan de zuidkant van het driehoekige plein De Houttuin, grenzend aan de Molenstraat en met uitzicht op de Maartenskerk

2. in de noordelijke punt van de driehoek, dichtbij het Klokgeveltje en het pand van De Vries/Het Kruidvat. De bank keek naar het zuiden uit over de Houttuin naar de Grote Pomp en was het domein van oudere mannen.

3. Bij de renovatie van de Hoofdstraat en de Houttuin in 2018-2020 is de bank verplaatst van de Houttuin naar de Hoofdstraat, aan de oostkant van de Maartenskerk, waar vroeger het Oude Raadhuis stond. De bank heeft nu zicht op ’t Hof van Hillegom en de Hoftuin.

Geplaatst ter nagedachtenis aan Dirk Wentholt, die 33 jaar burgemeester van Hillegom was; van 1895 tot zijn overlijden in 1928. Twee jaar na zijn dood werd de bank geplaatst als dankbare herinnering. De bank werd onthuld door burgemeester D.F. Pont, in het bijzijn van de weduwe Wentholt-Beets en haar dochter Koosje Wentholt. In het begin ging niemand op de bank zitten, omdat de stenen bank te hard en te koud was. Daarom heeft de gemeente er een houten vlonder op gelegd. De Wentholtbank is een gemeentelijk monument.

 

 

 

Naam

3. Monument voor de gevallenen

Kunstenaar

K.J. van Gemert, Directeur Openbare Werken / gemeente-architect

Locatie

Het Molenduintje, een heuvel waarop in de 17de eeuw de korenmolen van Hillegom stond en waarbij kort na 1900 het Wilhelminapark is aangelegd.

 

t.g.v.

Ter herdenking aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

Het monument wordt jaarlijks geadopteerd door één van de Hillegomse basisscholen, die het monument en plantsoen schoonmaken voor de Dodenherdenking op 4 mei.

Datum

April 1951

 

Het lokale verzetsmonument staat op de historische grond van het Molenduintje in het Wilhelminapark.

 

Op 16 december 1947 is in Hillegom een commissie geïnstalleerd die voorbereidingen moest treffen voor het oprichten van een gedenkteken ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers. De commissie bestond uit de heren C.J. Boot, Th. Keyzer en F. Doornebal. Omdat men het oneens was over het concept-beeldhouwwerk, werd pas in 1950 toestemming verleend om een houten kruis te plaatsen. Op 17 januari 1951 werd om tactische redenen gekozen voor een gedenkmuur met bloembakken.
Onder de bevolking was al geld ingezameld voor een monument. Tijdens de Bevrijdingsfeesten in 1951 was opnieuw 4000 gulden opgehaald, maar voor dit bedrag kon geen monument worden gemaakt dat de goedkeuring van de commissie in Den Haag had. Daarom is door gemeente-architect K.J. van Gemert een bakstenen tuinversiering ontworpen, die op de plaats van het tijdelijke monument is gebouwd.

Opschrift: “Ter herinnering aan hen die hun leven gaven voor het Vaderland”. In het centrum van het monument is een gevleugelde strijder afgebeeld, verlost van zijn ketenen, opstijgend naar boven.

Mededeling Cees Noordermeer: “Mevrouw Walraven vertelde dat de plaquette op het Molenduintje monument in Haarlem op de kop is getikt en zij kende weer en kennis die de naam van de kunstenaar kent.”

Onthuld in april 1951, ter herdenking aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Het monument wordt jaarlijks geadopteerd door één van de Hillegomse basisscholen, die het monument en plantsoen schoonmaken voor de Dodenherdenking op 4 mei.

Het verzetsmonument in Hillegom is een uit rode bakstenen opgetrokken gedenkmuur met aan weerszijden een pilaar. In de muur is een natuurstenen reliëf ingemetseld met een afbeelding van een geketende mannenfiguur en de vleugels van een vogel. De muur is geplaatst op een bakstenen voetstuk met een ingemetselde gedenkplaat van natuursteen. Het geheel wordt omgeven door gemetselde bloembakken. Het monument is 2 meter 50 hoog, 8 meter 60 breed en 50 centimeter diep.

  

Naam

4. De Vlught

Kunstenaar

Ontwerp: Jan Roede (1914-2007) studeerde aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. Hij ging zich Roëde noemen na succes in Parijs. Hij werd beïnvloed door Cobra. Het werk van Roëde is kleurrijk, lichtvoetig, poëtisch, wars van ernst en zwaarte. Het omvat behalve schilderijen ook gouaches, tekeningen, collages, etsen, illustraties, boekomslagen, kostuums, meubeldecoraties, muurschilderingen, plastieken, glaswanden en gevelobjecten.

Uitvoering Willibrordus Joseph (Will) Leewens (1923-1986 ), een Haagse wandschilder, tekenaar, beeldhouwer en schilder. Net als Roëde wordt Will Leewens gerekend tot de kunststroming de Nieuwe Haagse School.

Locatie

1. 1961: op het terrein van Betonfabriek De Ringvaart. De plastiek heeft op diverse locaties op het fabrieksterrein gestaan o.a. op het materialenterrein en vanaf 2000 bij de gedempte tweede insteekhaven.

2. 2013: bij het Fioretti College aan de Van den Endelaan 5.

Datum

Ontwerp en uitvoering: 1959-1961.
In mei 1961 geplaatst op het fabrieksterrein aan de Meerlaan.
In 2013 herplaatst bij het nieuwe Fioretti College aan de Van den Endelaan. Het beeld is in 2012 eerst gerestaureerd door Leo Remmelzwaal (Le-Re Onderhoud).

t.g.v.

het 25-jarig jubileum van Betonfabriek De Ringvaart N.V. aan de Meerlaan.

Vorm en materiaal

Betonnen plastiek, gemaakt door medewerkers van Betonfabriek De Ringvaart N.V. naar ontwerp van Jan Roëde en uitgevoerd door Will Leewens.

 

De betonnen plastiek De Vlught is als eerste geheel van beton gemaakt en stond een halve eeuw lang op de plek waar hij vervaardig was.

Directeur C. Smits van Betonfabriek De Ringvaart wilde het 25-jarig jubileum van de fabriek bekronen met een kunstwerk. Tijdens een vakantie had hij de Haagse kunstschilder Jan Roëde ontmoet en gaf hij hem opdracht een plastiek te ontwerpen voor bij de entree van de fabriek. Het ontwerp werd door medewerkers van de betonfabriek vervaardigd: er werd een skelet van betonijzer gelast, dat werd bekleed met kippengaas. Daarop werd betonmortel gesmeerd, dat werd glad gestuct en wit geschilderd. Het was de eerste maal dat een plastiek geheel van beton is gemaakt.

Toenmalig directeur Kees Smits had er een bijschrift voor gemaakt: ‘In het hart van ons bedrijf, voor iedere medewerker goed zichtbaar, verrees een beeld in nieuwe stijl en uit nieuw materiaal. Naar de vorm wellicht niet direct begrepen, verkondigt het beeld overduidelijk =als ware het een ATTENTIE SEIN= dat het gadeslaan van de nieuwe normen en vormen, zoals die zich ook in het bedrijfsleven openbaren, van groot belang is voor een welvarende toekomst van een werkgemeenschap’.

In de volksmond wordt het beeld De Witte Engel genoemd, maar zijn zoon Wim P.C. Smits stoorde zich daaraan, want dat was ook de bijnaam van de nazi-arts Jozef Mengele. Wim Smits heeft zich ingespannen om het kunstwerk van zijn vader een andere naam te geven: hij koos voor de naam De Vlught, omdat de plastiek een opstijgende vogel symboliseert voor de vlucht die het bedrijf in 25 jaar had genomen. Smits liet de naam De Vlught op eigen kosten in koperen letters onder het beeld bevestigen. (Zie de artikelen in Hangkouserieën.)

Artikelen over De Vlught door Wim P.C. Smits in Hangkouserieën afl.71 (oktober 2016) en Hangkouserieën afl. 77 (oktober 2018).

 

 

Naam

5. Betonnen plastiek

Kunstenaar

onbekend

Locatie

Abellalaan 80A (grasveld bij Divonalaan)

Datum

1 juli 1965

Vorm en materiaal

Betonnen plastiek

 

Deze naamloze betonnen plastiek is van gegoten beton uit éen stuk, dat is een sterk staaltje!

 

Tussen 1960 en 1965 werden 72 flatwoningen aan de Faleriolaan en 126 eengezinswoningen in het uitbreidingsplan Elsbroek gebouwd. Ter ere daarvan werd deze betonnen plastiek geplaatst.

Projectontwikkelaar was N.V. Strokenbouw uit Nieuw-Loosdrecht.

Aannemer van de bouw van de woningen was Gebr. Bakker uit Nieuw-Vennep.
Het kunstwerk is gemaakt in opdracht van N.V. Strokenbouw.
De gemeenteraad van Hillegom aanvaardde de plastiek tijdens de raadsvergadering van 28 april 1964.
Het werd geplaatst op 1 juli 1965, in aanwezigheid van B&W en de directeur van de N.V. Strokenbouw, de heer Van Bergen.

Het is een naamloos kunstwerk; daardoor kan iedereen zelf bedenken wat het uitbeeldt!  

 

Naam

6. De IJzergieter

Kunstenaar

Wilfried Herman Joseph Put (1932-2016) is geboren in De Rijp. Hij volgde na de Ambachtsschool een opleiding tot edelsmid, maar ging zich steeds meer ontwikkelen als beeldhouwer en medailleur. Hij volgde de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam, was docent en jurylid en won diverse prijzen voor zijn werk. Hij ontwierp munten en penningen, maar maakte ook grote bronzen beelden.

Locatie

1. R.K. Technische School Sint Paulus, Garbialaan
2. Fioretti College, Van den Endelaan 5a

Datum

Wilfried Put ontwierp de IJzergieter in 1966

De Technische School werd in juli 1967 in gebruik genomen

Vorm en materiaal

Gegoten in brons.

 

Deze ijzergieter symboliseert een van de ambachten die je kunt leren op een technische school.

 

De opening van de R.K. Technische School Sint Paulus in juli 1967 was aanleiding voor plaatsing van dit kunstwerk, dat gegoten is in brons.

Het schoolbestuur liet zich voor de keuze van het kunstwerk adviseren door de directeur van museum De Lakenhal in Leiden.

De ijzergieter is symbool voor een van de ambachten die geleerd kunnen worden op een technische school. Kunstenaar Wilfried Put die dit beeld maakte, is zijn carrière zelf begonnen op de Ambachtsschool in Alkmaar.

Na de sloop van de LTS Sint Paulus in 2013 is het beeld verhuisd naar het Fioretti College aan de Van den Endelaan. Daar staat het aan de achterzijde van de school, nabij de Kwekerij.

 

 

  

Naam

7. Speelobject

Kunstenaar

Frans en Truus van der Veld.
Franciscus Nicolaas van der Veld (Lisse 1940) volgde zijn opleiding van 1962-1967 aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. Sinds 1980 werken Frans en zijn vrouw Truus samen als een creatieve twee-eenheid.
In het gehele proces, van ontwerpfase tot en met de uitvoering van het beeldhouwwerk, versterken zij elkaars ideeën en vullen zij elkaar perfect aan. Zij werken met een groot aantal materialen, waaronder brons, granito, staal, beton, keramiek en aluminium. In de Bollenstreek zijn veel werken van hen te vinden, waarbij de figuren oude beroepen uitbeelden.

Locatie

Guido Gezellelaan 3

Datum

1975

 

 

Vorm en materiaal

Betonnen speelplastiek in de vorm van drie gestileerde kinderen.

 

Kunst is vaak niet alleen om naar te kijken, dit kunstwerk draagt zelfs de naam Speelobject!

 

Dit kunstwerk is een betonnen speelplastiek in de vorm van drie gestileerde kinderen. Het is geplaatst ter gelegenheid van de opening van de toenmalige Johan Frisoschool, die later met de Guido Gezelleschool opging in basisschool De Giraf.

Het kunstwerk is bedoeld als speelobject en dat is ook de naam die Frans van der Veld eraan gaf.

Sinds 1980 werken Frans en zijn vrouw Truus samen als een creatieve twee-eenheid. In de Bollenstreek zijn veel werken van hen te vinden, waarbij de figuren oude beroepen uitbeelden.

 

 

 

Naam

8. De P van Politie

Kunstenaar

Onbekend             

Locatie

voormalig Politiebureau, Sixlaan 31

Datum

1978 of 1977?

t.g.v.

 

 

De P van Politie staat op de plaats van het vroegere politiebureau en werkt tevens als een thermometer.

 

De P van Politie duidde het Politiebureau aan dat eind jaren ’70 op deze locatie werd geopend.

De stalen P werkt als een thermometer. De onderkant van de kromming zit los van de staander. Op die staander is een kleine driehoek te zien met een schaalverdeling. Bij warmte zet het staal uit en bij koude krimpt het. Daardoor verandert de stand van de kromming en geeft zo een indicatie voor de temperatuur. De P was in eerste instantie terracotta rood gespoten, maar is later donkerblauw geschilderd.

In 2008 werd het politiebureau gesloten en kreeg het gebouw een andere bestemming. De P staat echter nog altijd in de voortuin.

 

 

 

 

 

Naam

9. Fontein voor ’t Hof

Kunstenaar

Dirk Müller (1946) is geboren in Heemstede en werd opgeleid als schilder, tekenaar en beeldhouwer. Hij vestigde zich in Amsterdam en is vooral bekend als omgevingskunstenaar en meubelontwerper. Hij werkt bij projecten samen met andere omgevings- en landschapskunstenaars.

Locatie

1. De steenplastiek is in 1985 in de Hoftuin geplaatst. Dat is het park rond de voormalige buitenplaats ’t Hof van Hillegom, die sinds 1903 in gebruikt is als raadhuis. In de jaren ’80 van de vorige eeuw werd in de Hoftuin een nieuw gemeentekantoor gebouwd. Vervolgens werden ’t Hof en de Hoftuin gerenoveerd. In het ontwerp van tuin- en landschapsarchitect Wim Boer zat een halfronde betonnen fontein.
Het kunstwerk van Dirk Müller was een geschenk van de Hillegomse bevolking, dat tot stand kwam onder verantwoording van de gemeentelijke kunstcommissie. Hiervoor was geld ingezameld met een actie onder de inwoners en bedrijven. In het ontwerp van Wim Boer was met dit extra kunstwerk echter geen rekening gehouden. Bij wijze van compromis werd toen de steenplastiek op de rand van de halfronde fontein geplaatst.

2. In 2016 is de Hoftuin opnieuw gerenoveerd, naar de toestand van 1903. Daarbij heeft de steenplastiek een nieuwe plaats gekregen: bij de entree van het gemeentehuis.

Datum

1985

t.g.v.

De steenplastiek is een geschenk van de Hillegomse bevolking ter gelegenheid van de ingebruikname van het nieuwe gemeentekantoor in de Hoftuin, in 1985.

 

Een steenplastiek van lagen hardsteen met een symbolische afwerking, in de Hoftuin voor het gemeentehuis.

 

De steenplastiek is gemaakt door Dirk Müller en bestaat uit lagen hardsteen. Aan de bovenkant loopt water over de steen heen.

Aan de ene zijde is de steenplastiek gepolijst, aan de andere zijde ruw gehouden. De achterliggende gedachte hiervan is, dat ideeën die door de leden van de gemeenteraad in ruwe vorm het gemeentehuis worden binnengebracht, hierna behandeld en gepolijst naar buiten komen.

 

 

 

Naam

10. Vogelmens

Kunstenaar

Maria (Mieke) Coppens-Frehe (Dordrecht 1940) werd opgeleid als beeldhouwer en medailleur aan de Academie voor Beeldende Kunsten Sint-Joost in Breda en aan de Jan van Eyck Academie in Maastricht. In 1969 trouwde ze met G.F.B. Coppens. Ze maakte diverse penningen, wandsculpturen, vrijstaande beelden en kleinplastiek in brons. In 1995 vestigde ze zich in België.

Locatie

Maartensheem 128

Datum

1986

t.g.v.

De opening van het complex Maartensheem; bestaande uit 135 bejaardenwoningen achter het verzorgingshuis Parkwijk. Initiatiefnemer hiervan was de Hervormde stichting tot huisvesting van bejaarden.

Vorm en materiaal

Brons op betonnen sokkel

 

Deze bronzen sculptuur genaamd Vogelmens heeft betekenis gekregen door twee verzen uit Psalm 139.

 

In 1986 werd het kunstwerk Vogelmens van Mieke Coppens-Frehe geplaatst ter gelegenheid van de opening van het complex Maartensheem, bestaande uit 135 bejaardenwoningen achter het toenmalige gebouw van verzorgingshuis Parkwijk.

Het bestaat uit een bronzen sculptuur op een betonnen sokkel.

 

De beeldhouwster heeft deze sculptuur betekenis gegeven met een onderschrift bestaande uit twee verzen van Psalm 139:

"Waarheen zou ik gaan voor uw geest

waarheen vlieden voor uw aangezicht?
Steeg ik ten hemel - Gij zijt daar,
of maak ik het dodenrijk tot mijn sponde - Gij zijt er;
nam ik vleugelen van de dageraad,
ging ik wonen aan het uiterste van de zee
ook daar zou uw hand mij begeleiden,
uw rechterhand mij vastgrijpen.”

 

 


Naam

11. Uiltje

Kunstenaar

Frans en Truus van der Veld.

Franciscus Nicolaas van der Veld (Lisse 1940) volgde zijn opleiding van 1962-1967 aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. Sinds 1980 werken Frans en zijn vrouw Truus samen als een creatieve twee-eenheid. In het gehele proces, van ontwerpfase tot en met de uitvoering van het beeldhouwwerk, versterken zij elkaars ideeën en vullen zij elkaar perfect aan. Zij werken met een groot aantal materialen, waaronder brons, granito, staal, beton, keramiek en aluminium. In de Bollenstreek zijn veel werken van hen te vinden, waarbij de figuren oude beroepen uitbeelden.

Locatie

Onder de Toren, hoek Kerkstraat

Datum

1989

Vorm en materiaal

Bronzen uil op een bakstenen sokkel

 

Veel van de werken van Frans en Truus van der Veld zijn figuren die oude beroepen uitbeelden. Uiltje is daarop een uitzondering.

 

De opening van het project Dorpsvernieuwing Kerkstraat. In het begin van de jaren ’80 van de vorige eeuw werd een deel van de bebouwing aan de Kerkstraat gesloopt. Daarvoor in de plaats kwam het kleinschalige woningbouwproject Onder de Toren. Als bekroning daarvan werd het beeld het Uiltje geplaatst.

 

 

 

 

Naam

12. Groeivormen

Kunstenaar

Roel M. Teeuwen (geb, 1944) is geboren in Alblasserdam. Hij werd na zijn opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Rotterdam docent ruimtelijke en plastische vormgeving en werd tevens beeldend kunstenaar.

Locatie

In de Hoftuin voor het nieuwe gemeentehuis.

Datum

26-1-1990

t.g.v.

Het kunstwerk is tot stand gekomen onder verantwoording van de gemeentelijke kunstcommissie.

 

Dit kunstwerk is een groep granieten bollen in de Hoftuin -symbolen van verbondenheid van mens en aarde.

 

Het kunstwerk Groeivormen bestaat uit granieten bollen, die rusten op bronzen takken. Sinds 1990 zijn ze te ontdekken in de Hoftuin en zetten daar vele wandelaars aan het denken over de betekenis ervan.
De verschillen tussen de bollen zijn te ontdekken in de uitstekende steeltjes bovenop elke bol.
De beeldtaal van kunstenaar Roel Teeuwen is ontleend aan groeivormen in de natuur. Steeds terugkerend in zijn oeuvre zijn hoorns, vruchten, naar omhoog groeiende grashalmen en rietstengels die in vele verschillende maten, vormen en materialen worden uitgevoerd. Vanuit hun oorsprong worden deze vormen, over alle culturele bepaaldheid heen, tot symbolen van verbondenheid van mens en aarde.

 

 

 

Naam

13. De Dames Van Vliet

Kunstenaar

Robert Frederik van Vliet (1938-2016) werd geboren in de Van Tetsstraat in Hillegom. Hij werkte bij bollenbedrijven en reisde door Canada en Europa als handelsreiziger. Rond 1960 begon hij te schilderen. In 1986 vormde hij samen met de Hillegomse kunstschilders JAS en Henk Klinkhamer de Sybarit Art Group. Zij riepen de Bollenstreek uit tot kunstterritorium en trokken de aandacht met hun World Clean-project Art in the flowers in Keukenhof. Robert van Vliet was begaan met de natuur, het landschap en de cultuurhistorie. Met zijn schilderijen van kleinschalige landschappen gebruikte hij de kunst vooral om deze boodschap uit te dragen.

Locatie

Hoftuin, Hoofdstraat 115.

Datum

1991

t.g.v.

Monument voor het verzet.

Vorm en materiaal

Een gesloten boek, waarin twee vrouwenfiguren en de cijfers ’40-’45 zijn uitgesneden. Het boek is vervaardigd uit cortenstaal dat onbewerkt bleef en door corrosie werd aangetast. Later heeft Stichting Vrienden van Oud Hillegom het boek een coating laten geven.

 

Dit monument is een blijvende herinnering aan het Hillegomse verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog.

 

Monument voor het verzet.
Frans Out, de eerste voorzitter van de stichting Vrienden van Oud Hillegom, en zelf actief in het verzet tijdens de oorlog, ijverde al voor 1990 voor een apart monument voor het Hillegomse verzet, los van het monument voor de gevallenen in het Molenduintje.
De Hillegomse kunstenaar Robert van Vliet bedacht toen het boek ’40 – ‘45 en liet zijn ontwerp in staal maken door de Hillegomse smid Harry Fransen.

Het boek is onthuld op Bevrijdingsdag, 5 mei 1991, door Frans Out, voorzitter van stichting Vrienden van Oud Hillegom, burgemeester J. Hermans en twee Canadese oorlogsvliegers, die in Hillegom ondergedoken zijn geweest, nadat hun vliegtuig was gecrasht.

E
en gesloten boek, waarin twee vrouwenfiguren en de cijfers ’40-’45 zijn uitgesneden. Het boek is vervaardigd uit cortenstaal dat onbewerkt bleef en door corrosie werd aangetast. Later heeft de stichting Vrienden van Oud Hillegom het boek een coating laten geven.
Het kunstwerk werd aanvankelijk op een gemetselde sokkel geplaatst, die werd vervaardigd door Henk de Graaff en Aad Otte. Bij de verplaatsing naar de Hoftuin is het werk op een hardstenen zuil gemonteerd.

Op de website https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten staat dat het beeld van aluminium is, maar dat klopt niet.


Het monument is een blijvende herinnering aan het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. De vrouwenfiguren staan voor de Dames Van Vliet: de zussen Elsje (1882-1954) en Pleuntje van Vliet (1895-1971), dochters van Jacobus van Vliet en Flora van der Bijl. Hun woonhuis aan de Stationsweg 7 (nu Stationsweg 99) was een bolwerk voor het verzet.

In het huis van de dames Van Vliet werd de Knokploeg Hillegom op poten gezet, de administratie van onderduikers bijgehouden, bonkaarten gecontroleerd en het geld voor de onderduikers geteld en verdeeld.

De tekst op het plaatje op het monument luidt:

'De Dames Van Vliet / Ter herinnering aan het verzet 1940-1945 /

Ontwerp: Robert van Vliet /

Gerealiseerd met steun van de Stichting Vrienden van Oud Hillegom. 1991.'


 

Naam

14. Amflora

Kunstenaar

Marijke van Os (1950) is beeldhouwer en zeefdrukker. Zij woont in Den Haag en kreeg haar opleiding aan de Vrije Academie. Zij werkt veel in keramiek.

Locatie

Waardenburg 8 (bij het appartementencomplex)

Datum

1992

t.g.v.

De voltooiing van de wijk Treslong. Gerealiseerd onder verantwoordelijkheid van de gemeentelijke kunstcommissie Hillegom

Vorm en materiaal

Keramiek.

 

 

In het kleurige werk aan Waardenburg 8 is een vaas met bloemen te herkennen, maar ook een vrouwenfiguur.

 

Dit keramieken kunstwerk heeft de naam Amflora. Dat is een samenstelling van de woorden amfoor en flora. Een amfoor is een antieke vaas van terracotta, metaal of glas, voorzien van twee oren, die hals en romp met elkaar verbinden. Soms op een voetstuk, soms met een punt die in de grond geplaatst kan worden. Flora is de godin van de bloemen.

In het kleurige werk is een vaas met bloemen te herkennen, maar ook een vrouwenfiguur, die met haar handen in haar zij staat.

 

 

 

Naam

15. Kasteelruïne

Kunstenaar

Maarten Dekker (1950) werd geboren in Wijdenes en woont in Venhuizen. Hij volgde zijn opleiding aan de Rietveld Academie in Amsterdam. Hij is een veelzijdig kunstenaar; hij maakt etsen en schilderijen maar is ook ontwerper van kunstzinnige meubelobjecten. Abstracte en figuratieve elementen worden in zijn werk spontaan met elkaar verweven.
Toni Gerlach (1944) is geboren in Brastagi in Indonesië. Hij is beeldhouwer en woont en werkt in Venhuizen.
Het kunstwerk is in samenwerking ontstaan.

Locatie

Speelplaats van de Openbare Marijkeschool, Oranjelaan 1.

Na de fusie met de Rembrandtschool heette de school Hilmare.

Datum

1993

t.g.v.

Kunstwerk en speelobject op de speelplaats van de Openbare Prinses Marijkeschool.

Vorm en materiaal

Sculptuur van baksteen in de vorm van een ruïne van baksteen, die tevens dienst als speelobject voor de leerlingen.

 

De kasteelruïne nodigt uit om op te klimmen en klauteren. Het stond daarom ook op het schoolplein van de voormalige Marijkeschool op deze plek.

 

De kasteelruïne nodigt uit om op te klimmen en klauteren. Het kunstwerk is een sculptuur van baksteen in de vorm van een ruïne van baksteen, die tevens dienst als speelobject voor de leerlingen.

De voormalige Marijkeschool is in 2018 gesloopt, maar het speelkunstwerk is blijven staan en krijgt een functie in het Julianapark dat op de plaats van de school wordt aangelegd, in samenwerking met de omwonenden. Het speelkunstwerk is gekeurd en veilig bevonden om te blijven dienen als speelobject.

 

 

 

 

Naam

16. Vlammen

Kunstenaar

Cyril Lixenberg (1932-2015) is een van oorsprong Londense kunstenaar, die sinds 1959 in Amsterdam woonde en werkte. Hij kreeg zijn opleiding aan de kunstacademies van Londen en Parijs en werkte met veel verschillende technieken. Lixenberg heeft in Nederland en internationaal naam gemaakt als geometrisch-abstracte beeldhouwer en grafisch kunstenaar. Hij werd vooral bekend door zijn grote sculpturen in cortenstaal, die op veel plaatsen in het landschap staan.

Locatie

Brandweerkazerne, Weerlaan

Datum

april 1994

t.g.v.

de opening van de nieuwe brandweerkazerne aan de Weerlaan.
Gemaakt in opdracht van de Gemeente Hillegom.

Vorm en materiaal

Sculptuur in cortenstaal, gemaakt uit plaatstaal.

 

Vanwege de opening van de nieuwe brandweerkazerne in 1994 ontwierp Cyril Lixenberg deze hoge constructie in cortenstaal.

 

Kunstenaar Cyril Lixenberg die dit kunstwerk Vlammen heeft vervaardigd, was altijd bezig met vorm en tegenvorm; tegenovergestelde vormen.

De scultuur was oorspronkelijk roestbruin van kleur, maar is later gecoat en vuurrood gemaakt. Uitspraak van de kunstenaar: “Sommigen zien er een vlam in en dat mag.”
De rode vlammen zijn dan een voor hand liggend symbool voor de branden die het Hillegomse Brandweerkorps moet blussen. Het kunstwerk is geplaatst ter gelegenheid van de opening van de in 1994 nieuwe brandweerkazerne aan de Weerlaan.

 

 

 

Naam

17. De Onsterfelijkheid

Kunstenaar

Willem (Wim) Jonker (1920-1993) werd geboren in Weesperkarspel. Hij ging naar de Rijsacademie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam. Daarna vestigde hij zich in Haarlem in de wijk ’t Rozenprieel. Jonker was lid van Kunst Zij Ons Doel, de Haarlemse beroepsvereniging van beeldende kunstenaars. Zijn atelier stond open voor kunstenaars en buurtbewoners. In 2012 is van de tuin van Jonker een parkje voor de buurt gemaakt.

Locatie

Rijksstraatweg 113, in het gazon voor het hoofdgebouw van Psychiatrisch Ziekenhuis Vogelenzang, tegenwoordig GGZ inGeest, te Bennebroek. De gemeente- en provinciegrens loopt direct voor het gebouw langs. Het beeld staat in Hillegom.

Datum

Op 4 mei 1994 onthulde Jonkers weduwe, Meriam Jonker-Beijerink De Onsterfelijkheid / De Vlinder

t.g.v.

onbekend

Vorm en materiaal

Vaurion (steen) op een sokkel van baksteen

 

Kunstwerk De Onsterfelijkheid is te vinden in het Noordelijkste puntje van Hillegom.

 

De vlinder staat symbool voor een nieuwe wereld zonder aardse begrenzingen met geluk en vrede in eeuwigheid. Het opschrift luidt: "Onsterfelijkheid”. Het was het laatste grote kunstwerk dat Wim Jonker maakte en werd een jaar na zijn dood onthuld.

Het kunstwerk dat vervaardigd is uit de steensoort vaurion staat op een sokkel van baksteen in het gazon voor het hoofdgebouw van Vogelenzang, destijds psychiatrisch ziekenhuis.

De gemeente- en provinciegrens loopt direct voor het gebouw langs. Het beeld staat in Hillegom.

 

 

 

Naam

18. Timmerman

Kunstenaar

Gerard Brouwer (1951-2017) is geboren in Katwijk aan Zee, waar hij zijn hele leven bleef wonen. Brouwer volgde zijn opleidingen aan de Academie van Beeldende Kunsten Artibus in Utrecht en aan de Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam. Daar studeerde hij beeldhouwkunst.
Zijn in brons gegoten plastieken zijn, zoals hij zelf zei, "herkenbaar en vrij degelijk" en "met beide benen op de grond".

Locatie

Hofzicht (achter ’t Hof van Hillegom en Gemeentehuis)

Datum

1997

t.g.v.

Dit kunstwerk is geschonken door Kuiper Vastgoed t.g.v. de nieuwbouw van het plan Hofzicht. Dit woningbouwproject is gebouwd op het terrein ten oosten van ’t Hof van Hillegom, dat vrijkwam na verhuizing van een aantal bedrijven waaronder Hillegomse Houthandel, Gebr. Otte, Van der Linden.

Vorm en materiaal

Brons

 

 

Het kunstwerk verbeeldt een timmerman die een raam draagt. Dit verwijst naar de Hillegomse Houthandel, die achter ’t Hof gevestigd was. Dit is een van de bedrijven die in het kader van de dorpsvernieuwing zijn verplaatst naar het industrieterrein Horstendaal.

 

 

 

Naam

19. Hek rond de Koningin Wilhelminaboom

Kunstenaar

Ontwerp Job Steenvoorden, naar het originele model uit 1898

Vervaardiging Harry Piket, siersmid.

Locatie

Rondom de Wilhelminalinde op de Houttuin

Datum

12 september 1998

t.g.v.

de plaatsing van een replica van het hek dat in 1898 werd geplaatst om de Koningin Wilhelminaboom

Vorm en materiaal

Smeedijzeren hek, replica van het originele gietijzeren hek uit 1898

 

In 1898 werden in heel Nederland Wilhelminabomen geplant, ter herinnering aan de inhuldiging van Koningin Wilhelmina. Deze lindebomen werden voorzien van een gietijzeren sierhek. Ook in Hillegom werd in 1898 een Wilhelminalinde geplant op de Houttuin, met daaromheen een sierhek. Dit originele hek moet omstreeks 1930 zijn verdwenen, toen de Houttuin anders werd ingericht.

Toen het bijna honderd jaar geleden was dat Koningin Wilhelmina werd ingehuldigd, ontstond bij Stichting Vrienden van Oud Hillegom het idee om een nieuw hek om de Koningin Wilhelminaboom te laten plaatsen. Voorzitter Bert Kunne organiseerde een inzamelingsactie met certificaten van deelname, waarmee de benodigde 20.000 gulden bij elkaar werd gebracht.

Productie in gietijzer was niet mogelijk, maar siersmeedwerk wel. Job Steenvoorden maakte werktekeningen voor een getrouwe replica, op basis van het nog bestaande Wilhelminahek in Haarlem. De medaillons met het hoofd van Koningin Wilhelmina en de tekstborden werden in Engeland nagemaakt op basis van het Wilhelminahek in Haarlem.

 

 

 

Naam

20. Leefvormen I

Kunstenaar

Hans van Bentem (1965) is geboren in Den Haag en studeerde van 1983 tot 1988 aan de Koninklijke Opleiding voor Kunsten in Den Haag, afdeling Monumentale Vormgeving. Tegenwoordig woont hij in Amsterdam. Hij maakt, behalve keramische sculpturen, ook schilderijen en objecten van glas. Zijn voorkeur gaat uit naar kunst op openbare plaatsen, liefst in de buitenlucht. Het gaat Van Bentem er niet om wat mensen van zijn beelden vinden, maar dát ze er iets van vinden.

Locatie

Lijsterbeslaan 19

Datum

1998

t.g.v.

Tgv de renovatie van de wijk Bakkum in 1998 werd dit kunstwerk gerealiseerd. Deze wijk bestond uit huurwoningen, die na de oorlog gebouwd waren, aan de Lijsterbeslaan en Leekstraat. Na een halve eeuw was de wijk sociaal achteruitgegaan. In 1998 zijn deze woningen vervangen en is de naam Leekstraat veranderd in Kastanjelaan. Ter ere van de nieuwbouw zijn in opdracht van de Gemeente Hillegom drie kunstwerken geplaatst.

Vorm en materiaal

Beton en keramiek

 

Van Bentem ontwierp voor drie plekken in de nieuwe wijk een serie van drie kunstwerken, die hij Leefvormen noemt. Het trio staat voor een compleet gezin, het duo staat voor een gebroken gezin en de single staat voor een alleenstaande.

 

 

 

Naam

21. Leefvormen II

Kunstenaar

Hans van Bentem (1965) is geboren in Den Haag en studeerde van 1983 tot 1988 aan de Koninklijke Opleiding voor Kunsten in Den Haag, afdeling Monumentale Vormgeving. Tegenwoordig woont hij in Amsterdam. Hij maakt, behalve keramische sculpturen, ook schilderijen en objecten van glas. Zijn voorkeur gaat uit naar kunst op openbare plaatsen, liefst in de buitenlucht. Het gaat Van Bentem er niet om wat mensen van zijn beelden vinden, maar dát ze er iets van vinden.

Locatie

Kastanjelaan 87

Datum

1998

t.g.v.

de renovatie van de wijk Bakkum in 1998. Deze wijk bestond uit huurwoningen, die na de oorlog gebouwd waren, aan de Lijsterbeslaan en Leekstraat. Na een halve eeuw was de wijk sociaal achteruitgegaan. In 1998 zijn deze woningen vervangen en is de naam Leekstraat veranderd in Kastanjelaan. Ter ere van de nieuwbouw zijn in opdracht van de Gemeente Hillegom drie kunstwerken geplaatst.

Vorm en materiaal

Beton en keramiek

 

Van Bentem ontwierp voor drie plekken in de wijk een serie van drie kunstwerken, die hij Leefvormen noemt. Het trio staat voor een compleet gezin, het duo staat voor een gebroken gezin en de single staat voor een alleenstaande.

 

 

 

Naam

22. Leefvormen III

Kunstenaar

Hans van Bentem (1965) is geboren in Den Haag en studeerde van 1983 tot 1988 aan de Koninklijke Opleiding voor Kunsten in Den Haag, afdeling Monumentale Vormgeving. Tegenwoordig woont hij in Amsterdam. Hij maakt, behalve keramische sculpturen, ook schilderijen en objecten van glas. Zijn voorkeur gaat uit naar kunst op openbare plaatsen, liefst in de buitenlucht. Het gaat Van Bentem er niet om wat mensen van zijn beelden vinden, maar dát ze er iets van vinden.

Locatie

Kastanjelaan 1, Oranje Nassauplein

Datum

1998

t.g.v.

de renovatie van de wijk Bakkum in 1998. Deze wijk bestond uit huurwoningen, die na de oorlog gebouwd waren, aan de Lijsterbeslaan en Leekstraat. Na een halve eeuw was de wijk sociaal achteruitgegaan. In 1998 zijn deze woningen vervangen en is de naam Leekstraat veranderd in Kastanjelaan. Ter ere van de nieuwbouw zijn in opdracht van de Gemeente Hillegom drie kunstwerken geplaatst.

Vorm en materiaal

Beton en keramiek

 

Van Bentem ontwierp voor drie plekken in de wijk een serie van drie kunstwerken, die hij Leefvormen noemt. Het trio staat voor een compleet gezin, het duo staat voor een gebroken gezin en de single staat voor een alleenstaande.

 

 

 

Naam

23. Jan Piet Klaas

Kunstenaar

Petrus (Piet) Johannes Adrianus Maria van der Kar (Gouda, 1962) volgde zijn opleiding beeldhouwkunst aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht-Amersfoort. Piet van de Kar is een klassieke beeldhouwer voor wie schoonheid de basis is van de sculptuur. Materie en afmeting spelen ook in dit werk een bepalende rol. Soms is de menselijke maat richtinggevend, soms een vervreemdende uitvergroting en in ander werk verbeeldt juist de miniatuur de absurditeit van een verkleinde werkelijkheid. Altijd tart van de Kars werk de zintuigen en is de interactie met de toeschouwer een essentieel onder- deel van de beeldende kracht. Piet van der Kar woont in Amsterdam en werkt ook als museumdocent.

Locatie

De beeldengroep werd in 1999 geplaatst in de tuin van Bloemswaard, bij de ontmoetingsplaats voor de bewoners van het nieuw gebouwde appartementencomplex Bloemhof.

In 2013 is de tuin van Bloemswaard veranderd vanwege de nieuwbouw van het nieuwe Bloemswaard, Dienstencentrum Elsbroek en de appartementen van Stek. Daarna is de beeldengroep opnieuw in de tuin geplaatst, maar nu aan de oostkant van de nieuwe Naronalaan.

Datum

15 september 1999

t.g.v.

de opening van de nieuwbouw van Bloemhof, het complex aanleunwoningen achter het nieuwe verzorgingshuis Bloemswaard.

Het kunstwerk is aangeboden aan de bewoners van appartementencomplex Bloemhof door Woonstichting De Key, De Principaal, Bouwbedrijf Van der Waal, AHCO Weg- en Waterbouw en Pieters Bouwtechniek.

Vorm en materiaal

Beeldengroep bestaande uit drie beelden met dierenhoofden, gegoten in brons. De hoofden staan op sokkels van hardsteen.

 

onbekend

 

 

 

Naam

24. Landschap en herinnering

Kunstenaar

Walter van der Horst (1961) werd geboren in Haarlem en studeerde in 1988 af aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Hij vestigde zich in Amsterdam als beeldend kunstenaar. Hij werkt ook mee aan projecten en cursussen en is coach voor kunstenaars die hun ontwerp in brons willen uitvoeren.

Locatie

Stationsplein Hillegom

Datum

2003

t.g.v.

Tgv de opening van het NS-station Hillegom op 28 mei 2000 werd dit kunstwerk gerealiseerd, in opdracht van de Gemeente Hillegom. Dit beeld is mede tot stand gekomen met financiële steun van het Bouwfonds Cultuurfonds.

Vorm en materiaal

Brons

450 cm hoog

 

Sculptuur van een ligbad op de top van een cypres, met als symbolische betekenis: economische groei zorgt voor veranderingen in het landschap dat verbonden is aan onze herinneringen.

Op de grond vóór het kunstwerk staat een toelichtende tekst, geschreven door I.M. Stephan, dat als volgt begint:

landschap en herinnering

water dat uit een ligbad loopt
vormt zich tot een cypres die het
bad de lucht in doet groeien

een bad vanwaar je gedachten
over de geschiedenis uitwaaien
landschap en herinnering:
de weggegraven duinen
het drooggemalen haarlemmermeer

met élke ingreep bekruipt ons
melancholie: we plaatsen een bouwwerk
we krijgen een halte voor de trein
mobiliteit en economische groei
maar steeds gaat er ook iets verloren

landschap ... dingen ... ervaringen
waar ons verleden zo mee verbonden is

we plaatsen een beeld...”


 

Naam

25. RC/CR

Kunstenaar

Tilly Buij en Gerard Groenewoud.
Gerrit A. (Gerard) Groenewoud (Rozenburg,1958) volgde de lerarenopleiding Ubbo Emmius in Leeuwarden. Hij is werkzaam als fotograaf, grafisch ontwerper en beeldhouwer. Tilly A. Buij (Wijdenes,1957) volgde de lerarenopleiding Ubbo Emmius in Leeuwarden en ging vervolgens naar de Academie voor Beeldende Vorming in Amersfoort (1982-1984). Zij is actief als beeldhouwer.
Sinds 1988 werken ze als duo samen onder de naam Groenewoud/Buij. Hun werk varieert van tijdelijke installaties (opblaasbeelden of objecten gemaakt van rubber binnenbanden) tot permanente sculpturen voor de openbare ruimte. Ook daarin gebruiken ze een breed scala aan materialen en technieken.

Locatie

Henri Dunantplein

Datum

2009

t.g.v.

de heropening van het noordelijk deel van het Henri Dunantplein, in opdracht van de gemeente Hillegom

Vorm en materiaal

gelast staalplaat, dat rood gespoten is

 

Het Henri Dunantplein is genoemd naar Henri Dunant, die in 1863 het Rode Kruis oprichtte. Het Rode Kruis, de Rode Halve Maan en de Rode Kristal zijn gelijkwaardige symbolen met dezelfde betekenis: niet schieten!

Deze emblemen zijn wereldwijd beschermd op grond van de verdragen van Génève. In oorlogstijd worden ze gebruikt voor de bescherming van zieken, gewonden, medisch personeel en ziekenhuizen. In vredestijd mag de krijgsmacht ze voor dezelfde doelen inzetten.

De kunstenaars hebben in deze sculptuur een stapeling van de emblemen gemaakt, met op de top het recentelijk toegevoegde Rode Kristal. Een dynamisch evenwicht dat aangeeft hoe ingewikkeld het proces kan zijn om neutraliteit en identiteit in één beeld te vatten en bewaren. Het kunstwerk geeft in hun visie een helder beeld van hoe de wereld er op dit moment uitziet. (tekst afkomstig van het paneel bij het kunstwerk)

 

 

 

Naam

26. Free flight / walk / ride

Kunstenaar

Jos H.J. Hachmang (1957) uit Noordwijkerhout volgde zijn opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Rotterdam en in Exeter (GB). Hij werkte als docent aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. Hij was lid van diverse gemeentelijke kunstcommissies, o.a. van 2006-2011 in Hillegom. Hachmang is zelfstandig installatiekunstenaar en beeldhouwer.

Locatie

Rijksstraatweg 113 – Terrein GGZ inGeest.

Het kunstwerk staat op het pleintje van de drie paviljoens van de vervolgkliniek Westerpoort, behorende bij GGZ inGeest te Bennebroek. Dit gedeelte van het terrein valt onder de gemeente Hillegom.

Datum

9 april 2011

t.g.v.

Het kunstwerk is aangeboden ter gelegenheid van de voltooiing van drie nieuwe woonpaviljoens voor de kliniek Westerpoort van GGZ inGeest.

Vorm en materiaal

De Sculptuur bestaat uit een paar gevleugelde benen, staande op een auto. Het beeld is van roestvrij staal en wordt d.m.v. LED-lampjes verlicht.

 

Kunstenaar Jos Hachmang wil dat zijn werk een vrolijke uitstraling heeft, met mooie materialen en kleuren waar mensen gelukkig van worden. Het kunstwerk Free flight / walk / ride staat centraal op het pleintje tussen de drie pavíljoens.

Bovenop de auto staat een zwierig, kleurrijk symbool van vrijheid, met benen en vleugels.

 

 

 

Naam

27. De Waterwolf

Kunstenaar

Hanshan Roebers (Hengelo 1941) volgde zijn opleiding aan de Design Academy in Eindhoven. Hij ontwierp meubels, interieur en glas voor een aantal fabrieken. Daarna ging hij sculpturen, objecten en constructies ontwerpen voor landschappen, tuinen en de gebouwde omgeving. Zijn kunst draait om het zichtbaar maken van veranderingen in richting, intensiteit en kleur. De elementen aarde (groei, seizoenen), vuur, lucht (wind) en water spelen een leidende rol in zijn werk. Roebers was ook docent aan verschillende hogescholen en academies voor beeldende kunst. Hij woont en werkt in het Friese Koudum.

Locatie

Cruquius in de wijk Vossepolder

Datum

voorjaar 2012

t.g.v.

opening van de woonwijk Vossepolder

Vorm en materiaal

De Waterwolf is gemaakt uit hout en staaldraad en heeft de vorm van een gemaal.
Het werkt ook volgens de principes van een gemaal; de windmolen pompt het water uit de vaart via een buis in een bak die onder ‘het gemaalhuis’ is aangebracht. De hoeveelheid water is steeds afhankelijk van de hoeveelheid wind.

 

Het kunstwerk De Waterwolf verwijst naar een gemaal, als herinnering aan het droogmalen van het Haarlemmermeer, dat tot het midden van de 19de eeuw ten oosten van Hillegom lag. Vanwege de afslag van de oever, waardoor het meer steeds groter en steeds gevaarlijker werd, kreeg het de bijnaam De Waterwolf. De straten in de wijk Vossepolder hebben namen van gemalen, zoals Cruquius, Leeghwater en Wouda.

 

 

 

Naam

28. Flessenpost

Kunstenaar

Jos H.J. Hachmang (1957) uit Noordwijkerhout volgde zijn opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Rotterdam en in Exeter (GB). Hij werkte als docent aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. Hij was lid van diverse gemeentelijke kunstcommissies, o.a. van 2006-2011 in Hillegom. Hachmang is zelfstandig installatiekunstenaar en beeldhouwer.

Locatie

In de vijver van woonzorgcentrum Bloemswaard op de hoek van de Garbialaan met de Vincent van Goghsingel en het Palet

Datum

7 oktober 2016

t.g.v.

De opening van de nieuwbouw van Woonzorgcentrum Bloemswaard, Dienstencentrum Elsbroek en de appartementen van Stek.

Het kunstwerk is onthuld op 7 oktober 2016 door wethouder Annechien Snuif en de kunstenaar. Daarbij is in de fles een capsule met een USB-stick gestopt, met daarop een boodschap voor de toekomst.

Vorm en materiaal

 

 

Flessenpost voor de Hillegommers van 2050.

In de metalen koker bovenop het beeld zit een capsule met een USB-stick met boodschappen en wensen voor de Hillegommers van 2050.

Veel Hillegommers hebben bijgedragen aan het kunstwerk door een brief, tekening of foto aan te leveren met daarop een groet of wens. Alle bijdragen werden op deze USB-stick verzameld. Deze USB-stick mag pas in 2050 worden gelezen.

Flessenpost is gemaakt van glas, RVS en bevat LED-verlichting, die van kleur wisselt. Daardoor is het kunstwerk een opvallend lichtgevend baken in de vijver.


 

Naam

29. Beatles Monument

Kunstenaar

Nicolaas Lambterus Maria Dings (1953) is geboren in Tegelen. Hij ontving zijn opleiding tot beeldend kunstenaar aan de Stadsacademie voor Beeldende Kunsten in Maastricht en de Rijksakademie van beeldende kunsten (Amsterdam)
Nicolas Dings woonde lange tijd in Frankrijk, maar woont nu in Wijdewormer. Hij werkt als tekenaar en beeldhouwer. Zijn plastieken zijn vaak driedimensionale collages.

Locatie

aan de Hoofdstraat, bij de entree van het in 2020 gerenoveerde Van Nispenpark.

Datum

8 juni 2019

t.g.v.

herdenking van het optreden van The Beatles in Hillegom op 5 juni 1964.

 

Vorm en materiaal

Afmetingen zijn 4 x bijna 5 meter. De drie panelen zijn driedimensionaal geplaatst. Het monument is transparant

 

Opschrift: “Het eerste optreden van The Beatles in Nederland was op 5 juni 1964 in complex Treslong te Hillegom en zou de geschiedenis ingaan als het vergeten optreden.

Op 5 juni 1964 gaven The Beatles een optreden voor het VARA TV-programma van Herman Stok. Marga van Praag interviewde The Beatles die dag, waarna zij 6 liedjes playbackten voor een select publiek.

Het Beatles-monument is een initiatief van de in 2014 opgerichte Stichting Beatles Treslong Monument Bollenstreek. Een groep Beatles-fans die het ‘vergeten optreden’ in Hillegom breed onder de aandacht willen brengen. Er werd een Vriendenactie gestart die € 35.000 moest opbrengen.

Het kunstwerk is vervaardigd uit 12 mm dik plaatstaal. De figuratie is met laser ingesneden. Daarna is het staal verzinkt en gecoat en op een betonnen fundering geplaatst.
Het monument is tevens een herinnering aan het zalencomplex Treslong, waarmee Hillegom in de jaren na de oorlog landelijke bekendheid verwierf.

Tijdens de renovatie van het Van Nispenpark is het monument nabij de Hoofdstraat geplaatst.

Over de Stichting BeatlesTreslong Monument Bollenstreek: http://www.beatlesbollenstreek.nl/

 

 

 

Naam

30. Het gesprek

Kunstenaar

Hans Innemée (1951) is geboren in Heerlen als Hans Peeters, maar nam later de naam van zijn moeder aan. Hij volgde de opleiding aan de Academie voor Beeldende Vorming in Tilburg en werkt als beeldend kunstenaar, illustrator en muzikant. Hans is van oorsprong graficus, maar maakt ook tekeningen, schilderijen en ruimtelijke objecten. In zijn werk neemt Hans zichzelf en zijn medemens op de korrel. “Het zijn vaak de meest onnozele situaties die mij diep kunnen ontroeren. Grootse, voorpagina's scorende gebeurtenissen, gaan mij meestal boven mijn pet. Ik vertel graag over mijn ervaringen en wat mij raakt.”

Locatie

in het plantsoen voor de nieuwbouw van Parkwijk, Parklaan 2

Datum

16 oktober 2019

t.g.v.

de nieuwbouw van Woonzorgcentrum Parkwijk, die in 2017 werd voltooid.

 

Vorm en materiaal

Het kunstwerk bestaat uit twee vogels van verschillende grootte, in de vorm van stoelen. Het verbeeldt een ontmoeting van jong en oud, die met elkaar in gesprek zijn. Het kunstwerk is gemaakt van cortenstaal. De zittingen zijn open en lopen schuin af, waardoor je niet op de stoelen kunt zitten.

Innemée heeft een herkenbare stijl. Kenmerkend zijn de gestileerde afbeeldingen van dieren en mensen. Vooral de kip, afgebeeld als een cirkel met een diagonale snavel en harkpootjes, is als een rode draad door zijn werk te vinden. Kippen komen al 30 jaar voor ook in het grafische werk van Innemée voor. De kunstenaar zegt daarover: “De kip is een oervogel en is mijn anti-held. Ik heb deze lullige en onbeduidende vogel een hoofdrol gegeven in mijn werk. Verbaasd, verwonderd en zonder oordeel kijkend naar een andere kip, een worm, een kikker of een bloem.”

 

Het gesprek verbeeldt een ontmoeting van jong en oud, die met elkaar in gesprek zijn.


 

 

 

 

Nieuws
Nieuws archief
Wie zijn wij?
ANBI
Bestuur
Werkgroepen
Verhuizing naar Veelzorg
Beschermheer
Aanwinsten
Documentatiecentrum
Aanmeldingsformulier Evenementen
Aanmeldingsformulier nieuwe donateur
Hillegomse monumenten
Bedreigd erfgoed
Heemtuin / Schülte-Küperjanshof
Lijst Historisch Erfgoed
Open Monumentendagen 2019
Toekomstig erfgoed
Oorkonde Vrienden van Oud Hillegom
Aanzienlijk Hillegom
Hangkouserieën
Hangkouserieën / reacties van lezers
Sporen van vroeger
Boom in beeld
Fotoalbums
Boeken in drukvorm
Online publicaties
Herinneringen aan Hillegom
Frans Out-galerij
Frans Out-galerij: de winnaars
VoetstAPPen - Hillegom: Bollendorp
VoetstAPPen - Kunstroute
Verslagen van evenementen
Evenementenoverzicht
Links
Aanmeldingsformulier nieuwe donateur
F.A.Q.

Ogenblik a.u.b. ...