Stichting
Vrienden van Oud Hillegom

U bent hier: Home › Archief

De Werkgroep Archivering is verantwoordelijk voor het beheer en behoud van foto's, films, knipsels, boeken en andere documentatie over Hillegom.

Elke dinsdagavond, het gehele jaar door, komt de werkgroep bijeen om het verzamelde materiaal te onderzoeken, rubriceren en digitaliseren. Elk item wordt zorgvuldig genummerd en omschreven, zodat het wanneer nodig eenvoudig op de computer of in de ordners terug te vinden is.

Geïnteresseerden zijn welkom op de zogenoemde inloopavonden op elke dinsdagavond van 19:30 tot 22:00 uur, en op de inloopmiddag op elke eerste dinsdagmiddag van de maand van 13:30 tot 16:00 uur. Iedereen die vragen over oud-Hillegom heeft kan hier terecht.

Het archief is onder te verdelen in 7 delen:

 1. Het algemeen archief
  Dit onderdeel is zeer uitgebreid: het omvat onder andere officiële stukken, notulen, correspondentie, gegevens van Hillegomse bedrijven, stichtingen en verenigingen en archiefmateriaal van en over Hillegomse scholen.

 2. Fotoarchief
  Dit archief omvat honderden foto's, video's, dia's en filmmateriaal van en over Hillegom en omstreken.

 3. Genealogisch archief
  Het genealogisch archief bestaat uit vele honderden rouwcirculaires en bidprentjes, voornamelijk bestemd ter ondersteuning van genealogisch onderzoek. De gegevens zijn op familie gesorteerd en op kaart gezet.

 4. Bibliotheek
  De bibliotheek omvat in het bijzonder Hillegom. We kunnen stellen dat wat in de loop der jaren over Hillegom verschenen is voor 90% reeds aanwezig is. De bibliotheek omvat echter ook veel algemeen materiaal betreffende de streek, naslagwerken en jaargangen van tijdschriften over onder andere genealogie en van aanverwante organisaties.

 5. Kaartenarchief
  Het kaartenarchief omvat historische en kadastrale kaarten en bouwtekeningen.

 6. Kranten- en knipselarchief
  Een zeer uitgebreid onderwerp dat veel tijd vraagt. Dit archief is gedeeltelijk gerangschikt vanaf ongeveer 1900 tot 1983. Gezien de vele honderden nog te behandelen documenten zal er op korte termijn assistentie moeten komen.

 7. Archief Frans Out en de heer Hulkenberg
  Dit zijn deelarchieven van de bekende Hillegommer wijlen Frans Out en de streekhistoricus, wijlen de heer Hulkenberg. Deze archieven zijn in algemene lijnen gesorteerd maar moeten nog volledig behandeld worden.
Nieuws
Nieuws archief
Wie zijn wij?
ANBI
Bestuur
Werkgroepen
Verhuizing naar Veelzorg
Beschermheer
Aanwinsten
Documentatiecentrum
Aanmeldingsformulier Evenementen
Aanmeldingsformulier nieuwe donateur
Hillegomse monumenten
Bedreigd erfgoed
Heemtuin / Schülte-Küperjanshof
Lijst Historisch Erfgoed
Open Monumentendagen 2019
Toekomstig erfgoed
Oorkonde Vrienden van Oud Hillegom
Aanzienlijk Hillegom
Hangkouserieën
Hangkouserieën / reacties van lezers
Sporen van vroeger
Boom in beeld
Fotoalbums
Boeken in drukvorm
Online publicaties
Herinneringen aan Hillegom
Frans Out-galerij
Frans Out-galerij: de winnaars
VoetstAPPen - Hillegom: Bollendorp
VoetstAPPen - Kunstroute
Verslagen van evenementen
Evenementenoverzicht
Links
Aanmeldingsformulier nieuwe donateur
F.A.Q.

Ogenblik a.u.b. ...