Stichting
Vrienden van Oud Hillegom

U bent hier: Home › Genealogie

De Werkgroep Genealogie bestaat uit een aantal enthousiaste stamboomonderzoekers die in (rijks-, provinciale en gemeentelijke) archieven speurwerk verrichten naar de geschiedenis van families uit Hillegom en omstreken. Van september tot mei organiseert de werkgroep inloopavonden voor de genealogie. Tijdens deze inloopavonden kunnen bezoekers zelfstandig of onder begeleiding van onze vrijwilligers de archiefstukken raadplegen. Data en tijden vindt u in de agenda en het evenementenoverzicht van deze site.

De werkgroep beschikt over doop-, trouw- en begraafboeken (DTB) van Hillegom uit de periode vóór 1811, alsmede die van een aantal omliggende dorpen waaronder Katwijk, Lisse, Noordwijk, Sassenheim, Oegstgeest en Vogelenzang. Ook is er een grote collectie bidprentjes, rouwkaarten, rouwadvertenties en dergelijke en een aantal oude kiezerslijsten en wijkregisters. De werkgroep beschikt over de gegevens van de grafstenen van de Hillegomse begraafplaatsen en over een index van het bevolkingsregister van Hillegom uit de periode 1850 tot 1940 en alle openbare geboorte-, huwelijk- en overlijdensaktes van Hillegom vanaf 1811. De kaarten van het bevolkingsregister en de geboorte, huwelijk- en overlijdensaktes zijn vervolgens op de computer te raadplegen. Daarnaast beschikt de werkgroep over de gegevens van diverse volkstellingen en over een index van de processen-verbaal van het politieregister uit de periode 1885 tot 1926.

Hebt u interesse in het bovenstaande? Onze werkgroepleden helpen u graag. U kunt ons bereiken per email via  of bezoekt u ons tijdens een van onze genealogie-avonden; deze staan vermeld op de website onder het kopje Agenda en evenementen / Evenementenoverzicht.

 

Een overzicht van alle beschikbare documenten en bestanden vindt u in de tabel hieronder.

 

 

Onderdeel Soort register  Aantal  Periode   Bestanden
Overzicht   Alle beschikbare documenten en bestanden op Kwekerij Veelzorg      Werkgroep Genealogie, documenten oktober 2019
         
Registers Nationale Militie (Dienstplicht) Inschrijving voor de nationale militie  45 1811-1812  NM Inschrijvingsregister Hillegom Franse periode - Archief ELO.pdf
Inschrijving voor de nationale militie  2336 1815-1911  NM Inschrijvingsregister Hillegom - Archief ELO.pdf
Inschrijving voor de nationale militie  826 1814-1941  NM Inschrijvingsregister - Overige Archieven.pdf
Verlof nationale militie  35 1860-1878  NM Verlofpassen Hillegom.pdf
Verlof nationale militie  2016 1818-1901  NM Verlofregister Hillegom.pdf
Div. registers van de site Militieregisters.nl  701 1817-1939  NM site Militieregisters.pdf
         
Oud Rechterlijk Archief Hillegom Scabinale akten Schout en Schepenen

486
 
1747-1811

Oud Rechterlijk Archief boek 22-31.pdf
 
  Veilingsakten 86  1806-1810 Oud Rechterlijk Archief boek 32-33.pdf
         
Publicaties 
Artikel over de torenspits van de Maartenskerk (Herman Spilker)      Torenspits Maartenskerk.pdf

  Artikel over de vroedvrouwen van Hillegom (Heidi Jonkman)      Vroedvrouwen.pdf
 
         
         
 

 

Online publicaties

Verschillende onderzoeken door de Werkgroep Genealogie zijn in boekvorm samengesteld. Deze online publicaties zijn gratis in te zien via deze website. Volg hoofdstuk Publicaties in het menu en daarna Online publicaties, of volg deze link.

"Hillegomse kaarten"
Presentatie van Stichting Vrienden van Oud Hillegom tijdens de Vriendenavond van 8 november 2019. De onderzoeken aan de hand van Hillegomse kaarten zijn gehouden naar aanleiding van de archeologische opgravingen in het Burgemeester Van Nispenpark en leidden onder meer langs het archief van de familie Six. Deze onderzoeken hebben bijzondere informatie opgeleverd. Tijdens de Vriendenavond zijn daarom twee historische onthullingen gedaan. Van het onderzoek is een online boek samengesteld.

"Van Maartenshuis naar Veelzorg"
Geschiedenis, verbouwing, verhuizing, open huis en opening. Presentatie van Stichting Vrienden van Oud Hillegom tijdens de Vriendenavond van 9 november 2018.

"De Hillegommers van 1830"
De werkgroep Genealogie heeft uitgebreid onderzoek verricht om een historische puzzel op te lossen: het plaatsen van alle inwoners van Hillegom van 1830, in alle Hillegomse woningen. Hiervoor hebben de werkgroepleden alle formulieren van de volkstelling van 1830 in de Vrienden-database ingevoerd, evenals alle gegevens van het Kadaster over Hillegomse woningen die in 1832 zijn gepubliceerd.
Het resultaat is door de coördinator van de werkgroep, Alphons Maas, gepresenteerd tijdens de Najaars Vriendenavond op 11 november 2016. Tevens heeft Alphons het onderzoek én de oplossing van de historische puzzel in een boek vormgegeven. 

Jubileumtentoonstelling 2015: "25 jaar terug naar de toekomst"
In oktober 2015 heeft Stichting Vrienden van Oud Hillegom een jubileumtentoonstelling gehouden met een overzicht van 25 jaar vrijwilligerswerk door de Vrienden. Van een viertal onderwerpen in deze tentoonstelling hebben wij boeken samengesteld die online zijn in te zien door het klikken op de links onder de afbeeldingen (links openen in nieuwe vensters):

       
 "25 personen, 25 verhalen"  "25 woningen" "25 foto's toen en nu"  "Kinderkunst" 

 

 

./.

 

 

 

Nieuws
Nieuws archief
Wie zijn wij?
ANBI
Bestuur
Werkgroepen
Verhuizing naar Veelzorg
Beschermheer
Aanwinsten
Documentatiecentrum
Aanmeldingsformulier Evenementen
Aanmeldingsformulier nieuwe donateur
Hillegomse monumenten
Bedreigd erfgoed
Heemtuin / Schülte-Küperjanshof
Lijst Historisch Erfgoed
Open Monumentendagen 2019
Toekomstig erfgoed
Oorkonde Vrienden van Oud Hillegom
Aanzienlijk Hillegom
Hangkouserieën
Hangkouserieën / reacties van lezers
Sporen van vroeger
Boom in beeld
Fotoalbums
Boeken in drukvorm
Online publicaties
Herinneringen aan Hillegom
Frans Out-galerij
Frans Out-galerij: de winnaars
VoetstAPPen - Hillegom: Bollendorp
VoetstAPPen - Kunstroute
Verslagen van evenementen
Evenementenoverzicht
Links
Aanmeldingsformulier nieuwe donateur
F.A.Q.

Ogenblik a.u.b. ...