Stichting
Vrienden van Oud Hillegom

U bent hier: Home › Genealogie

De Werkgroep Genealogie bestaat uit een aantal enthousiaste stamboomonderzoekers die in (rijks-, provinciale en gemeentelijke) archieven speurwerk verrichten naar de geschiedenis van families uit Hillegom en omstreken. Van september tot mei organiseert de werkgroep inloopavonden voor de genealogie. Tijdens deze inloopavonden kunnen bezoekers zelfstandig of onder begeleiding van onze vrijwilligers de archiefstukken raadplegen. De openingstijden vindt u in de agenda en het evenementenoverzicht van deze site.

De werkgroep beschikt over doop-, trouw- en begraafboeken (DTB) van Hillegom uit de periode vóór 1811, alsmede die van een aantal omliggende dorpen waaronder Katwijk, Lisse, Noordwijk, Sassenheim, Oegstgeest en Vogelenzang. Ook is er een grote collectie bidprentjes, rouwkaarten, rouwadvertenties en dergelijke en een aantal oude kiezerslijsten en wijkregisters. De werkgroep beschikt over de gegevens van de grafstenen van de Hillegomse begraafplaatsen en over een index van het bevolkingsregister van Hillegom uit de periode 1850 tot 1940 en alle openbare geboorte-, huwelijk- en overlijdensaktes van Hillegom vanaf 1811. De kaarten van het bevolkingsregister en de geboorte, huwelijk- en overlijdensaktes zijn vervolgens op de computer te raadplegen. Daarnaast beschikt de werkgroep over de gegevens van diverse volkstellingen en over een index van de processen-verbaal van het politieregister uit de periode 1885 tot 1926.

Hebt u interesse in het bovenstaande? Onze werkgroepleden helpen u graag. U kunt ons bereiken per email via  of bezoekt u ons tijdens een van onze genealogie-avonden; deze staan vermeld op de website onder het kopje Agenda en evenementen / Evenementenoverzicht.

Een overzicht van alle beschikbare documenten en bestanden (april 2018) vindt u door deze link aan te klikken (opent in nieuw venster).

 

Online publicatie: "De Hillegommers van 1830"

De werkgroep Genealogie heeft uitgebreid onderzoek verricht om een historische puzzel op te lossen: het plaatsen van alle inwoners van Hillegom van 1830, in alle Hillegomse woningen. Hiervoor hebben de werkgroepleden alle formulieren van de volkstelling van 1830 in de Vrienden-database ingevoerd, evenals alle gegevens van het Kadaster over Hillegomse woningen die in 1832 zijn gepubliceerd.

Het resultaat is door de coördinator van de werkgroep, Alphons Maas, gepresenteerd tijdens de Najaars Vriendenavond op 11 november 2016. Tevens heeft Alphons het onderzoek én de oplossing van de historische puzzel in een boek vormgegeven. 
Deze online publicatie is in te zien door te klikken op de link onder de afbeelding (link opent in een nieuw venster):

"De Hillegommers van 1830"

 

Jubileumtentoonstelling 2015: "25 jaar terug naar de toekomst"

In oktober 2015 heeft Stichting Vrienden van Oud Hillegom een jubileumtentoonstelling gehouden met een overzicht van 25 jaar vrijwilligerswerk door de Vrienden. Van een viertal onderwerpen in deze tentoonstelling hebben wij boeken samengesteld die online zijn in te zien door het klikken op de links onder de afbeeldingen (links openen in nieuwe vensters):

       
 "25 personen, 25 verhalen"  "25 woningen" "25 foto's toen en nu"  "Kinderkunst" 

 

 

./.

 

 

 

Nieuws
Nieuws archief
Wie zijn wij?
ANBI
Bestuur
Werkgroepen
Verhuizing naar Veelzorg
Beschermheer
Aanwinsten
Documentatiecentrum
Aanmeldingsformulier Evenementen
Aanmeldingsformulier nieuwe donateur
Hillegomse monumenten
Bedreigd erfgoed
Heemtuin / Schülte-Küperjanshof
Lijst Historisch Erfgoed
Open Monumentendagen 2019
Toekomstig erfgoed
Oorkonde Vrienden van Oud Hillegom
Aanzienlijk Hillegom
Hangkouserieën
Hangkouserieën / reacties van lezers
Sporen van vroeger
Boom in beeld
Fotoalbums
Boeken in drukvorm
Online publicaties
Frans Out-galerij
Frans Out-galerij: de winnaars
Verslagen van evenementen
Evenementenoverzicht
Links
Aanmeldingsformulier nieuwe donateur
F.A.Q.

Ogenblik a.u.b. ...