Stichting
Vrienden van Oud Hillegom

U bent hier: Home › Monumenten

De Werkgroep Monumenten draagt zorg voor de inventarisatie van in Hillegom aanwezige monumentale en beeldbepalende panden, straatmeubilair en landschappen.

De werkgroepleden wonen de vergaderingen van de monumentencommissie van de gemeente Hillegom bij, en adviseren zij de commissie bij het samenstellen van de gemeentelijke monumentenlijst.

Daarnaast is de werkgroep actief betrokken bij de selectie van de genomineerden voor de jaarlijkse oorkonde, welke de Stichting uitreikt aan eigenaren van panden die ervoor gezorgd hebben dat die panden op een historisch verantwoorde wijze in stand gehouden of gerestaureerd zijn. In de werkgroep hebben drie bouwkundigen zitting, die de panden op een aantal criteria toetsen, en vervolgens een selectie voordragen aan het bestuur. In een geheime stemming wordt vervolgens de winnaar gekozen. De oorkonde wordt uitgereikt tijdens de 'Vriendenavond', die op een vrijdagavond in maart plaatsvindt.

De pagina "Oorkonde van de Vrienden van Oud Hillegom" is te vinden onder kopje Historisch erfgoed, of volg deze link.

 

Nieuws
Nieuws archief
Wie zijn wij?
ANBI
Bestuur
Werkgroepen
Verhuizing naar Veelzorg
Beschermheer
Aanwinsten
Documentatiecentrum
Aanmeldingsformulier Evenementen
Aanmeldingsformulier nieuwe donateur
Hillegomse monumenten
Bedreigd erfgoed
Heemtuin / Schülte-Küperjanshof
Lijst Historisch Erfgoed
Open Monumentendagen 2019
Toekomstig erfgoed
Oorkonde Vrienden van Oud Hillegom
Aanzienlijk Hillegom
Hangkouserieën
Hangkouserieën / reacties van lezers
Sporen van vroeger
Boom in beeld
Fotoalbums
Boeken in drukvorm
Online publicaties
Herinneringen aan Hillegom
Frans Out-galerij
Frans Out-galerij: de winnaars
VoetstAPPen - Hillegom: Bollendorp
VoetstAPPen - Kunstroute
Verslagen van evenementen
Evenementenoverzicht
Links
Aanmeldingsformulier nieuwe donateur
F.A.Q.

Ogenblik a.u.b. ...