Stichting
Vrienden van Oud Hillegom

U bent hier: Home › Publicaties › Hangkouserieën

Het tijdschrift Hangkouserieën verschijnt drie keer per jaar en bevat historische artikelen over Hillegom, maar ook aankondigingen en verslagen van de Vriendenavonden en excursies, nieuws van het bestuur en informatie over nieuwe publicaties en aanwinsten.

Klik hier voor de index van alle afleveringen van Hangkouserieën die tot nu toe zijn verschenen.

Wilt u een los exemplaar van Hangkouserieën nabestellen? Mailt u dan naar  o.v.v. de datum. Kosten voor donateurs zijn € 3,00 exclusief verzendkosten en voor niet-donateurs € 5,00 exclusief verzendkosten.

 

 

Februari 2021: o.a.: 

De torenspits van de Maartenskerk

Begraven in Hillegom door de eeuwen heen

Kunsthandel Adriaan van Zonneveld

Welke villa ontvangt de Vrienden-oorkonde 2021?

Oktober 2020: o.a.:

Het chalet van de buitenplaats Rozendaal

Koninklijke Van Zanten zag en pakte kansen

Zoektocht naar de locatie van de Kerk in 't Weitje

Eerste twee routes op de wandel-app VoetstAPPen

 

Juli 2020: o.a.:

Oorkonde voor 
Gebroeders van Zanten

Hillegomse bollenvelden van
vroeger (2)

Tweeluik: Vroege vriendschap,
late liefde (2)

Jubileum en evenementen
schuiven naar 2021

Februari 2020: o.a.:

Het tuindershuis in het Van Nispenpark (1)

Programma 30 jaar Stichting 
Vrienden van Oud Hillegom

Aandacht voor de herdenking van
75 jaar bevrijding

Welk gebouw ontvangt de
Vrienden-oorkonde 2020

 

 

Eerdere uitgaven van het jaar 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 en 2007
staan hieronder vermeld, voorzien van een selectie uit de gepubliceerde artikelen per aflevering:

Februari 2019

Juli
2019

Oktober 2019 

Beroemde Hillegommer moppen * Welk woonhuis ontvangt dit jaar de Oorkonde? * Wie was juffrouw Scholz die dit gedichtje schreef? * Jubileumboek van betonfabriek De Ringvaart uit 1944

Oorkonde voor koetshuis Weeresteinstraat * Familie Soutman, Hillegomse kalkbranders * De schatkamer: schervan van boerderij Overvaart * Fundamenten in Van Nispenpark opgegraven

De historie van Java ofwel het Nutsgebouw * Hillegom in kaart gebracht: de Wilhelminalaan * Hillegoms Monopoly en stickeralbum * Uit de schatkamer van de Vrienden: de Grote Pomp

Februari 2018

Juli
2018

Oktober 2018

Hangkouserieën: 75 maal in 25 jaar * 15 artikelen uit Hangkouserieën in een nieuw jasje * Onze verhuizing naar Kwekerij Veelzorg * Welke villa ontvangt de Oorkonde 2018

Vrienden-oorkonde voor Con Amore * Verbouwing naar Kwekerij Veelzorg in volle gang * Herinneringen aan het Armen- en Weeshuis * Hart voor hout bij de Hillegomse Houthandel

Ons nieuwe honk: Kwekerij Veelzorg * Winkel- en bedrijfsorders op oude  briefkaarten (deel 1) * Villa Casa Cara ofwel Santwijck een monument? * Vaandels in de schatkamer van de Vrienden 

Februari 2017

Juli
2017

Oktober 2017

Boek Verhalentafels: Vroeger in Hillegom * Welk pand ontvangt de Oorkonde 2017? * Hillegomse huizen op zeldzame oude fotokaarten * Eerste winnaar Frans Out-galerij bekend

Ons nieuwe onderkomen vanaf 2018 * Vrienden Oorkonde 2017 voor de Kloosterhof * Villa Sonnevanck, een kast van een huis! (deel 1) * Een Hillegoms kunstwerk van Vaclav Radimsky

Sonnevanck, een kast van een huis! (slot) * Overeenkomst Kwekerij Veelzorg getekend * Een bijzondere briefkaart uit Nederlands-Indië *Uit de krant geknipt: Hillegom in 1911

   

Februari 2016
Juli 2016
November 2016

 

Een brief vanaf de Hillegomse kalkovens, Nominaties voor de 21e oorkonde van de Vrienden, Een vondst in de Leembruggenstraat
Oorkonde 2016 voor Beekkade 27, 140 jaar Stevens, van kleermaker to Menshop, Hillegom in vuur en vlam: de Hillegomse brandweer
Bezoek Jhr. Jan Six X aan Hillegom, Ontstaan van het bollenbedrijf Schilpzand (*), De geschiedenis van Fioretti's Ringvaart-plastiek,
Gevelstenen van het Armen- en Weeshuis herenigd, Extra bijlage: Een Hillegoms sprookje

(*)Herinneringen van Henk Schilpzand (1902-1980) aan de firma J. Schilpzand & Zonen
Rond 1900 waren er in Hillegom zo’n 200 bloembollenbedrijven, variërend van eenmanskwekerijen tot grote handels- en exportbedrijven. De firma Schilpzand behoorde bij de laatste categorie. Zij hadden land aan de Noorderlaan, maar ook aan de Nieuweweg, in de Vosse- en Weerlanerpolder, aan de Bethlehemlaan, tussen de spoorbaan en de Leidsevaart, in Vogelenzang, Anna Paulowna en Breezand. Van al deze tuinen is door Henk Schilpzand (1902-1980) een beschrijving gemaakt met de grondsoort en wat er geteeld werd. 

Dat document kunt u [hier] downloaden.

   

November 2015
Junl 2015
Februari 2015

Een terugblik op ons jubileumjaar, De historie van de molen van de Vennipperpolder, Wat willen kinderen in 2040 nog zien in Hillegom?
Oorkonde voor villa Beukenhorst, Programma voor jubileumviering 25 jaar Vrienden, De Gereformeerde kerk van Jos de Jonge
25 jaar Vrienden van Oud Hillegom, Gesprek met bestuursleden van het eerste uur, Burgemeesters: van Huijser tot Van Erk 

   

Oktober 2014
Juni 2014
Februari 2014

Schilderijen voor Duinlust, Stationskoffiehuis weer eens open, Bollenbedrijven Hulsebosch, Een huis aan de Van den Endelaan.
Oorkonde voor Zonnehoek, De watertoren van Hillegom, Hans Lommerse nieuwe voorzitter, Het was druk aan de Haven (1).
Plannen Hart voor Hillegom, Coca-Cola in de bollenveiling, Wie is de echte schout Jan Huijser?, Welk pand krijgt de Frans Out Oorkonde?

   
Oktober 2013
Juni 2013
Februari 2013
Diefstal in het 'Schoutenhuis', Middenstand in 1909 (1), Willem I ontbeet op Elsbroek, Expositie in de bibliotheek.
Villa Zonnegaarde wint de Frans Out Oorkonde, De molen van de Vosse- en Weerlanerpolder, De Van den Endelaan.
Kaalslag op de Van den Endelaan, Een 'Hillegom'-tekening met een geheim, Bedrijvigheid in de Meerstraat.


November 2012
Juli 2012
Februari 2012
Boek 'Canon van Hillegom' verschenen, bedrijvigheid in de Meerstraat en schilder Hendricus Bol en L. Stassen Jr.
Handen af van het Hillegommerbeek-pad, Villa Boekenhage wint Oorkonde 2012, Hillegomse foto's van Jacob Olie.
Openbare Werken 1930-1954, Wie wint de Frans Out Oorkonde 2012?, Canon van Hillegom in de maak.
 
Oktober 2011
Juni 2011
Februari 2011
200 jaar burgerlijke stand in Hillegom, de oude Molenbrug in beeld, wandel- en fietstochten groot succes. 
De Hillegomse Gasfabriek, voormalige pastorie Hoofdstraat 156. 
Weeresteinstraat, winkels en bedrijven, Frans Out Oorkonde 2011, Bloembollendrukwerk Van der Schoot. 
 
December 2010
September 2010
Juni 2010
Februari 2010
Hillegommer van de Eeuw Piet van Dam, 100 jaar leven in verzuiling, 100e donateur ingeschreven. 
Lustrum uitgave i.v.m. 20-jarig bestaan Vrienden van Oud Hillegom
Opening Maartenshuis, Jubileumexpositie 1910 - 2010, Verkiezing Hillegommer van de Eeuw. 
Jubileum: 20 jaar Vrienden van Oud Hillegom, verhuizing naar het Maartenshuis en het Postkantoor van Hillegom (2). 


Oktober 2009
Juni 2009
Februari 2009
Het Post- en Telegraafkantoor van Hillegom, herinneringen aan het dorp van toen en Hillegoms verleden met een knipoog.
De Sint Jozefkerk, Frans Out Oorkonde 2009 en herinneringen aan het dorp van toen.
Groote bloemententoonstelling 1909', Vriendenprijs voor Marca Bultink, electrische tram Hillegom (slot).


Oktober 2008
Juni 2008
Februari 2008
De electrische tram in Hillegom, Monumentendag in het teken van Six en Fazantenroof op Rustenburg. 
Vreemdelingenverkeer in Hillegom, Art Nouveau in de Hoofdstraat, Landmark: Beukenoord en Oostenhout
Sixjaar 2008, de Stoomtram in Hillegom (slot), welk pand wint de Frans Out Oorkonde 2008?


Oktober 2007
Juli 2007
Februari 2007

350 jaar Trekvaart Haarlem - Leiden, de Stoomtram in Hillegom, 2008 wordt het Sixjaar 
Nieuwe glans voor Belle Alliance, drie nieuwe bestuursleden, herinnering aan Maarten de Man
Vreemdelingenverkeer in Hillegom, Art Nouveau in de Hoofdstraat, Landmark: Beukenoord en Oostenhout
         

 

 

 

Nieuws
Nieuws archief
Wie zijn wij?
ANBI
Bestuur
Werkgroepen
Verhuizing naar Veelzorg
Beschermheer
Aanwinsten
Documentatiecentrum
Aanmeldingsformulier Evenementen
Aanmeldingsformulier nieuwe donateur
Hillegomse monumenten
Bedreigd erfgoed
Heemtuin / Schülte-Küperjanshof
Lijst Historisch Erfgoed
Open Monumentendagen 2019
Toekomstig erfgoed
Oorkonde Vrienden van Oud Hillegom
Aanzienlijk Hillegom
Hangkouserieën
Hangkouserieën / reacties van lezers
Sporen van vroeger
Boom in beeld
Fotoalbums
Boeken in drukvorm
Online publicaties
Herinneringen aan Hillegom
Frans Out-galerij
Frans Out-galerij: de winnaars
VoetstAPPen - Hillegom: Bollendorp
VoetstAPPen - Kunstroute
Verslagen van evenementen
Evenementenoverzicht
Links
Aanmeldingsformulier nieuwe donateur
F.A.Q.

Ogenblik a.u.b. ...