Stichting
Vrienden van Oud Hillegom

U bent hier: Home › Nieuws › Nieuws

Nieuws: Zienswijze Vrienden: NOG Beter 2.0
   (13-02-2018)

Vrienden van Oud Hillegom:

Tracé NOG Beter 2.0 biedt als enige alternatief

de minste nadelen voor Hillegom

 

(Persbericht dd 13 februari 2018)

Hillegom wordt bedreigd met de voorgenomen aanleg van de Duinpolderweg, dwars door ons dorp. Zoals van een stichting met doelstellingen zoals die van Stichting Vrienden van Oud Hillegom verwacht mag worden, is zij tegen iedere inmenging in de cultuurhistorische landschappen binnen ons dorp, waar door de jaren heen al zoveel van is opgeofferd ten faveure van economische voorspoed en groei.

Echter, meldt de stichting, het zou van kortzichtigheid getuigen om met een kort “wij zijn tegen” te verwachten dat daarmee de plannen voor de aanleg van de Duinpolderweg door Hillegom af te wenden zijn. De Vrienden zijn zich ervan bewust dat de enige redding voor de cultuurhistorische landschappen binnen Hillegom is, een alternatief voor het voorkeursalternatief aan te bieden. Daarom sluiten zij aan bij de zienswijze van het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek (CHG), dat inhoudelijk het enige alternatief is dat de minste nadelen biedt voor Hillegom: het tracé NOG Beter 2.0.

Kort omschreven betekent dat voor Hillegom:

  • Maak gebruik van de bestaande Weerlaan;
  • Maak een aansluiting met de N205 d.m.v. een tunnel onder de Ringvaart;
  • Maak geen ruimtelijke reservering voor doortrekking van de Duinpolderweg vanaf de N208 naar de N206, zolang nut en noodzaak niet zijn aangetoond.

De volledige tekst van de door de Stichting Vrienden van Oud Hillegom ingediende zienswijze staat op website www.vriendenvanoudhillegom.nl onder Stichting > Wie zijn wij.

Naast de zorg voor de landschappen in Hillegom zet de vrijwilligersorganisatie Stichting Vrienden van Oud Hillegom zich op nog meer vlakken in ten behoeve van de cultuurhistorie in Hillegom, zie hiervoor de website.

 

 

 

 

Nieuws
Nieuws archief
Wie zijn wij?
ANBI
Bestuur
Werkgroepen
Verhuizing naar Veelzorg
Beschermheer
Aanwinsten
Documentatiecentrum
Aanmeldingsformulier Evenementen
Aanmeldingsformulier nieuwe donateur
Heemtuin / Schülte-Küperjanshof
Lijst Historisch Erfgoed
Open Monumentendag 2017
Toekomstig erfgoed
Open Monumentendag 2018
Oorkonde Vrienden van Oud Hillegom
Aanzienlijk Hillegom
Hangkouserieën
Hangkouserieën / reacties van lezers
Sporen van vroeger
Boom in beeld
Fotoalbums
Boeken in drukvorm
Online publicaties
Frans Out-galerij
Frans Out-galerij: de winnaars
Verslagen van evenementen
Evenementenoverzicht
Links
Aanmeldingsformulier nieuwe donateur
F.A.Q.
Gastenboek

Ogenblik a.u.b. ...