Stichting
Vrienden van Oud Hillegom

U bent hier: Home › Nieuws › Nieuws

Nieuws: Vrienden maken bezwaar tegen sloop JAVA-gebouw
   (14-09-2019)


Vrienden van Oud Hillegom maken bezwaar tegen sloop

Alternatief voor JAVA-gebouw

 

HILLEGOM – Er ligt nog geen sloopmelding, maar dat heeft Stichting Vrienden van Oud Hillegom niet belet om bij de gemeente bezwaar te maken tegen de sloop van het JAVA-gebouw aan de Van den Endelaan 52 in Hillegom. 
De gemeente Hillegom is voornemens om het gebouw te slopen en zodoende een tijdelijk parkeerterrein te kunnen aanleggen op de vrijgekomen grond. Dat is veel Hillegommers in het verkeerde keelgat geschoten, waaronder de vrijwilligers van de Vrienden.

In een poging om het beeldbepalende historische aanzien van het JAVA-gebouw voor sloop te behoeden heeft de stichting een alternatief aangereikt, namelijk het behouden van de gevel. Deze methode om historische gevels te behouden wordt façadisme genoemd (gevel = façade). In vele lidstaten van de EU worden historische gebouwen gerestaureerd of zelfs nieuw in hun vroegere staat opgebouwd. We zien dat in landen als Duitsland waar hele stadscentra herbouwd worden in oorspronkelijke stijl (bijv. Dresden), maar ook in de zuidelijke lidstaten en zelfs in Brussel waar na tientallen jaren van sloop, nu het behoud van het historische aanzicht voorop staat.

Ook in eigen land (zoals bij bijvoorbeeld de Amsterdamse grachtengordel) wordt façadisme toegepast. Vaak gebeurt dat door de historische gevel te behouden en een compleet nieuw gebouw daarachter te bouwen. De historische gevel wordt daarbij aan de voor- en achterzijde gestut, het nieuwe gebouw wordt daar aan vast gebouwd en tot slot wordt de historische gevel opgeknapt. Daarmee blijft het historische aanzicht bewaard terwijl toch nieuwbouw mogelijk is. In het geval van het Javagebouw zou de gevel dus - gestut - blijven staan en op de plaats van het oude gebouw zelf kan de tijdelijke parkeerplaats gecreëerd worden. Na herinrichting van het Henri Dunantplein kan op de plaats van de tijdelijke parkeerplaats een nieuw gebouw neergezet worden met de historische Java gevel intact.

Het complete bezwaarschrift plus onderliggende correspondentie is in te zien op de website van de vrienden www.vriendenvanoudhillegom.nl onder Historisch erfgoed > Bedreigd erfgoed.

Foto: Google maps

 

Nieuws
Nieuws archief
Wie zijn wij?
ANBI
Bestuur
Werkgroepen
Verhuizing naar Veelzorg
Beschermheer
Aanwinsten
Documentatiecentrum
Aanmeldingsformulier Evenementen
Aanmeldingsformulier nieuwe donateur
Hillegomse monumenten
Bedreigd erfgoed
Heemtuin / Schülte-Küperjanshof
Lijst Historisch Erfgoed
Open Monumentendagen 2019
Toekomstig erfgoed
Oorkonde Vrienden van Oud Hillegom
Aanzienlijk Hillegom
Hangkouserieën
Hangkouserieën / reacties van lezers
Sporen van vroeger
Boom in beeld
Fotoalbums
Boeken in drukvorm
Online publicaties
Herinneringen aan Hillegom
Frans Out-galerij
Frans Out-galerij: de winnaars
Verslagen van evenementen
Evenementenoverzicht
Links
Aanmeldingsformulier nieuwe donateur
F.A.Q.

Ogenblik a.u.b. ...