Stichting
Vrienden van Oud Hillegom

U bent hier: Home › Publicaties › Hangkouserieën / reacties van lezers

Brieven en reacties

op artikelen in Hangkouserieën


Villa Eikenhof 


Robert Philippo reageerde op het artikel over de bollenvilla’s in Hangkouserieën 62 (okt. 2013)

“Dag Vrienden,
Dank voor het mooie blad dat ik heb ontvangen, een mooie verfrissende aanpak, tabs, kleuren en opmaak!
In het artikel op p. 25, waar de diverse villa's met families worden genoemd, staat een misverstand op de tweede regel: 'de Sixlaan de dubbele woning Eikenhof (van Veldhuyzen van Zanten en De Wreede). Dat laatste moet zijn 'van Philippo en De Wreede'.

De heer Veldhuijzen van Zanten huurde het pand van mijn grootvader tussen 1927 en 1946. Het is dus nooit van hem geweest. De Eikenhof is gebouwd in opdracht van Wouter Albertus Philippo (1876 Hillegom -1964 Haarlem) gehuwd met Catharina Douwes (1877 Amsterdam - 1935 Bennebroek) en zijn zwager Cornelis (Kees) de Wreede (1876 Lemsterland -1958 Haarlem) gehuwd met Jansje Philippo (1877 Hillegom -1956 Twello). De eerste steen is gelegd op 29-2-1908.
Beide heren waren directeur bij M. van Waveren & Zn. In 1926 liet hij een villa bouwen in Bennebroek en verhuisde daarheen in 1927. Philippo verhuurde het pand tot 1959. Gerrit Adriaan Veldhuijzen van Zanten (1896 Hillegom - 1969 Haverford USA), gehuwd met Anna Sophia Boot (1905 Leiderdorp - 2007 Media USA), huurde het pand van 1927 tot eind 1946, daar zit 'em het misverstand.
Wout verkocht zijn woning later in 1959 aan Frits Koning, makelaar HBG voor 20.000 guldens. Koning verkocht later Eikenhof aan Henk Hoekstra die met de oudste dochter van Frits gehuwd was, daarna verkocht Henk Hoekstra het pand aan één van zijn kinderen die er nu nog woont.”

Dank voor deze toelichting, Robert Philippo!


Sixlaan en Bloemenheuvel


Jan Glas reageerde op twee artikelen in Hangkouserieën 61 (juni 2013)

“In het artikel over Villa Zonnegaarde, op pagina 17 onderaan, staat een fout. De oude Sixlaan liep van de Asselaarsbrug in de Stationsweg naar de (Oude) van den Endelaan en sloot dus niet aan op de Hoofdstraat. De oude situatie met de Hoofdstraat was als volgt: vanaf de Vosselaan was bij Villa Remina (nu Van Nispenpark) een bocht naar links, om dan recht in de richting van het postkantoor te gaan. Als je de Van den Endelaan op wilde, moest je duidelijk rechtsafslaan. Op de hoek daarvan stond de pastorie van de Martinusparochie. Die is gesloopt om de scherpe hoek Hoofdstraat - Van den Endelaan te verwijderen. Daarmee is ook de bocht bij Villa Remina rechtgetrokken.”

Daar heeft Jan Glas helemaal gelijk in, onze uitleg was een beetje kort door de bocht, de loop van de Sixlaan is door Jan Glas duidelijk uitgelegd. Zijn tweede opmerking betreft villa Bloemenheuvel (p. 36):

“Ik meen mij te herinneren dat deze villa niet is gesloopt om plaats te maken voor de verbreding van de Van den Endelaan. In mijn herinnering is hij op het eind van de oorlog, eind 1944 of begin 1945 verdwenen door een calamiteit. Dat kan zijn door een vliegtuigbom, neergestort vliegtuig, of misschien een ‘gewone’ brand. Ik wist dat de villa er in de eerste oorlogsjaren nog stond en toen ik er kort na de bevrijding vrijwel dagelijks langs kwam, was hij weg. U vindt vast wel de juiste historie. Woonde daar niet A.C. van der Schoot?”

Dat laatste klopt, villa Bloemenheuvel was van bloembollenhandelaar A.C. van der Schoot. Kort na de bezetting werd deze villa, zoals bijna alle grote villa’s in Hillegom in beslag genomen door de Duitse bezetter om er legeronderdelen in te huisvesten. In Bloemenheuvel was de Ortskommandantur gevestigd. Dat is te lezen in het boek Hillegom ’40-’45 van Frans Out. Ook klopt het dat de villa tijdens de oorlog is gesloopt, maar van een bom of een brand is op die plek geen sprake geweest. Waarschijnlijk is de villa gesloopt omdat de eigenaar andere plannen had. Op 31 oktober 1941 stond in de Leidsche Courant: “Sloopen - De villa Bloemenheuvel, gelegen hoek Sixlaan-Van den Endelaan wordt gesloopt. Op het terrein zullen twee landhuizen worden gebouwd.” De plek heeft daarna tientallen jaren braak gelegen. Het heeft nog tot in de jaren ’80 van de vorige eeuw geduurd voordat op die locatie daadwerkelijk twee villa’s werden gebouwd.

 
Nieuws
Nieuws archief
Wie zijn wij?
ANBI
Bestuur
Werkgroepen
Verhuizing naar Veelzorg
Beschermheer
Aanwinsten
Documentatiecentrum
Aanmeldingsformulier Evenementen
Aanmeldingsformulier nieuwe donateur
Hillegomse monumenten
Bedreigd erfgoed
Heemtuin / Schülte-Küperjanshof
Lijst Historisch Erfgoed
Open Monumentendagen 2019
Toekomstig erfgoed
Oorkonde Vrienden van Oud Hillegom
Aanzienlijk Hillegom
Hangkouserieën
Hangkouserieën / reacties van lezers
Sporen van vroeger
Boom in beeld
Fotoalbums
Boeken in drukvorm
Online publicaties
Herinneringen aan Hillegom
Frans Out-galerij
Frans Out-galerij: de winnaars
VoetstAPPen - Hillegom: Bollendorp
VoetstAPPen - Kunstroute
Verslagen van evenementen
Evenementenoverzicht
Links
Aanmeldingsformulier nieuwe donateur
F.A.Q.

Ogenblik a.u.b. ...