Stichting
Vrienden van Oud Hillegom

U bent hier: Home › Stichting › ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling / ANBI

De Belastingdienst beoordeelt en herbeoordeelt of instellingen aangemerkt kunnen worden en blijven als ANBI. 

Om aangemerkt te kunnen worden en blijven als ANBI moet worden voldaan aan de thans geldende wet- en regelgeving zoals weergegeven in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (hierna: AWR). De nadere voorwaarden omtrent ANBI's zijn opgenomen in artikel 1a tot en met le van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 (hierna: URAWR). 

Meer informatie over De Vrienden van Oud Hillegom en ANBI vindt u op deze pagina.

 

1. Stichting Vrienden van Oud Hillegom

2. 8037.05.621

3. Stationsweg 131, 2182 BK  Hillegom. Email: info@vriendenvanoudhillegom.nl

4. De Stichting Vrienden van Oud Hillegom is een stichting die zich inzet voor: a. Het behouden en zonodig herstellen en verbeteren van de natuur, het landschap, het milieu en de woonomgeving van Hillegom en haar omgeving, alsmede van de monumenten van geschiedenis en/of kunst in de ruimste zin van het woord, welke zich daarin bevinden; b. Het bevorderen van het besef dat iedere Hillegommer medeverantwoordelijkheid draagt voor het behoud van de natuur, het landschap en het milieu, zowel in Hillegom als daarbuiten, van het geestelijk en lichamelijk welzijn van de bewoners van Hillegom.

5. Beleidsplan2016-2019

6. Pagina Bestuur

7. Alle bestuursleden vervullen hun functie op vrijwillige en onbezoldigde basis.

8.Jaarverslag 2016

 

 

9.            

 

 

 

Nieuws
Nieuws archief
Wie zijn wij?
ANBI
Bestuur
Werkgroepen
Verhuizing naar Veelzorg
Beschermheer
Aanwinsten
Documentatiecentrum
Aanmeldingsformulier Evenementen
Aanmeldingsformulier nieuwe donateur
Hillegomse monumenten
Bedreigd erfgoed
Heemtuin / Schülte-Küperjanshof
Lijst Historisch Erfgoed
Open Monumentendagen 2019
Toekomstig erfgoed
Oorkonde Vrienden van Oud Hillegom
Aanzienlijk Hillegom
Hangkouserieën
Hangkouserieën / reacties van lezers
Sporen van vroeger
Boom in beeld
Fotoalbums
Boeken in drukvorm
Online publicaties
Herinneringen aan Hillegom
Frans Out-galerij
Frans Out-galerij: de winnaars
VoetstAPPen - Hillegom: Bollendorp
VoetstAPPen - Kunstroute
Verslagen van evenementen
Evenementenoverzicht
Links
Aanmeldingsformulier nieuwe donateur
F.A.Q.

Ogenblik a.u.b. ...