ANBI

Belastingdienst

De Vrienden van Oud Hillegom zijn een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling / ANBI

Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Uw gift komt volledig ten goede aan onze activiteiten. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen ook nog een extra giftenaftrek geldt.

Periodieke gift

Wilt u de Stichting Vrienden van Oud Hillegom steunen met een periodieke gift? Dan is uw gift niet alleen aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting, maar aftrekbaar met een verhoging van 25%. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. In de berekening van uw belastingteruggave maakt u een onderscheid tussen eenmalige en periodieke giften. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Zie verder de website van de Belastingdienst.

Legaten en nalatenschappen

Wilt u ook in de toekomst uw bijdrage blijven leveren aan het behoud van de culturele waarden van Hillegom, en herstel van de waardevolle cultuurhistorische elementen in de bebouwing en het landschap in en om Hillegom? Benoem Stichting Vrienden van Oud Hillegom dan in uw testament. Wij hoeven als Culturele ANBI geen erfbelasting te betalen.

Wij hopen u als donateur te mogen verwelkomen.


Gegevens t.b.v. verplichting voor ANBI:

Naam: Stichting Vrienden van Oud Hillegom
Adres: Stationsweg 131, 2182 BK Hillegom
IBAN: NL67 RABO 0328 1706 07
KvK: 41168187
RSIN: 803705621
Email: info@vriendenvanoudhillegom.nl
Website: www.vriendenvanoudhillegom.nl

Doelstelling Stichting Vrienden van Oud Hillegom

De vrijwilligersorganisatie Stichting Vrienden van Oud Hillegom is in 1990 opgericht met als doel het behouden, zo nodig herstellen en verbeteren van natuur, landschap, woonomgeving, monumenten en beeldbepalende panden in Hillegom. Bovendien wil de stichting het besef bevorderen dat iedere Hillegommer hiervoor mede verantwoordelijk is. Het stichtingsbestuur bestaat uit vijf van onze vrijwilligers. In de 31 jaar van haar bestaan heeft de stichting veel werk kunnen verrichten om deze doelen te behalen. En daar gaan we met veel enthousiasme van onze 70 vrijwilligers in 13 werkgroepen en de steun van meer dan 1.000 donateurs mee door!
Voor meer informatie over onze activiteiten, zie onze jaarverslagen.

Jaarverslagen en verkorte balans

Downloads:

Over de club Overzicht