WG Archivering

Archief

De Vrienden van Oud Hillegom hebben in de loop der jaren een omvangrijk archief over Hillegom en de bloembollencultuur opgebouwd. Het bestaat o.a. uit de onderdelen: het Algemeen archief, het Fotoarchief, het Genealogisch archief, de Bibliotheek en het Kaartenarchief. Daarnaast hebben we een grote verzameling objecten, zo’n 4000, waaronder aardewerk, schilderijen, bollengereedschap, oude landkaarten etc. Deze worden tentoongesteld in wisselende opstellingen in onze Holkamer.
De Werkgroep Archivering is verantwoordelijk voor het beheer en behoud van ons archief.

Elke dinsdagavond, het gehele jaar door, komt de werkgroep bijeen om het verzamelde materiaal te onderzoeken, rubriceren en digitaliseren. Elk item wordt zorgvuldig genummerd en omschreven, zodat het wanneer nodig eenvoudig op de computer of in de ordners terug te vinden is.

Geïnteresseerden zijn welkom op de zogenoemde inloopavonden op elke dinsdagavond van 19:30 tot 22:00 uur, en op de inloopmiddag op elke eerste dinsdagmiddag van de maand van 13:30 tot 16:00 uur. Iedereen die vragen over oud-Hillegom heeft kan hier terecht.

Het archief is onder te verdelen in 7 delen:

Het algemeen archief

Dit onderdeel is zeer uitgebreid: het omvat onder andere officiële stukken, notulen, correspondentie, gegevens van Hillegomse bedrijven, stichtingen en verenigingen en archiefmateriaal van en over Hillegomse scholen.

Fotoarchief

Dit archief omvat honderden foto's, video's, dia's en filmmateriaal van en over Hillegom en omstreken.

Genealogisch archief

Het genealogisch archief bestaat uit vele honderden rouwcirculaires en bidprentjes, voornamelijk bestemd ter ondersteuning van genealogisch onderzoek. De gegevens zijn op familie gesorteerd en op kaart gezet.

Bibliotheek

De bibliotheek omvat in het bijzonder Hillegom. We kunnen stellen dat wat in de loop der jaren over Hillegom verschenen is voor 90% reeds aanwezig is. De bibliotheek omvat echter ook veel algemeen materiaal betreffende de streek, naslagwerken en jaargangen van tijdschriften over onder andere genealogie en van aanverwante organisaties.

Kaartenarchief

Het kaartenarchief omvat historische en kadastrale kaarten en bouwtekeningen.

Kranten- en knipselarchief

Een zeer uitgebreid onderwerp dat veel tijd vraagt. Dit archief is gedeeltelijk gerangschikt vanaf ongeveer 1900 tot 1983. Gezien de vele honderden nog te behandelen documenten zal er op korte termijn assistentie moeten komen.

Archief Frans Out en A.M. Hulkenberg

Dit zijn deelarchieven van de bekende Hillegommers wijlen Frans Out en de streekhistoricus, wijlen A.M. Hulkenberg. Deze archieven zijn in algemene lijnen gesorteerd maar moeten nog volledig behandeld worden.

Over de club Overzicht