WG Genealogie

De Werkgroep Genealogie bestaat uit een aantal enthousiaste stamboomonderzoekers die in (rijks-, provinciale en gemeentelijke) archieven speurwerk verrichten naar de geschiedenis van families uit Hillegom en omstreken.

Van september tot mei organiseert de werkgroep inloopavonden voor de genealogie. Tijdens deze inloopavonden kunnen bezoekers zelfstandig of onder begeleiding van onze vrijwilligers de archiefstukken raadplegen. Data en tijden vindt u in de agenda en het evenementenoverzicht van deze site.

De werkgroep beschikt over doop-, trouw- en begraafboeken (DTB) van Hillegom uit de periode vóór 1811, alsmede die van een aantal omliggende dorpen waaronder Katwijk, Lisse, Noordwijk, Sassenheim, Oegstgeest en Vogelenzang.
Ook is er een grote collectie bidprentjes, rouwkaarten, rouwadvertenties en dergelijke en een aantal oude kiezerslijsten en wijkregisters.
De werkgroep beschikt over de gegevens van de grafstenen van de Hillegomse begraafplaatsen en over een index van het bevolkingsregister van Hillegom uit de periode 1850 tot 1940 en alle openbare geboorte-, huwelijk- en overlijdensaktes van Hillegom vanaf 1811.
De kaarten van het bevolkingsregister en de geboorte, huwelijk- en overlijdensaktes zijn vervolgens op de computer te raadplegen.
Daarnaast beschikt de werkgroep over de gegevens van diverse volkstellingen en over een index van de processen-verbaal van het politieregister uit de periode 1885 tot 1926.

Hebt u interesse in het bovenstaande? Onze werkgroepsleden helpen u graag. U kunt ons bereiken per email via info@vriendenvanoudhillegom.nlof bezoekt u ons tijdens een van onze genealogie-avonden; deze staan vermeld op de website in de Agenda en bij het Nieuws.

Verschillende onderzoeken door de Werkgroep Genealogie zijn in boekvorm samengesteld. Kijk bij Online Publicaties.

 

Over de club Overzicht