Bedreigd Erfgoed

Stichting Vrienden van Oud Hillegom zet zich in voor het behoud, herstel en de verbetering van het landschap, de woonomgeving en de monumenten en beeldbepalende panden in en om Hillegom en wil het besef bevorderen dat iedere Hillegommer hiervoor mede verantwoordelijk is.

Lees meer
SVvOH WG CHW Voorstel bescherming C.H.W. Hillegom 2022

Voorstel bescherming Cultuur Historische Waarden in Hillegom 2022

Het College van B&W van de gemeente Hillegom heeft in oktober 2021 aan de Erfgoedcommissie Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) de opdracht gegeven om een inventarisatie te maken van gebouwd erfgoed en het College te adviseren over de waarde hiervan. 
Stichting Vrienden van Oud Hillegom publiceert deze maand het rapport Cultuurhistorische Waarden Hillegom.

Lees meer
Foto: Tony Whelan

Villa Santwyck

6 juli 2021. De Vrienden van Oud Hillegom zetten zich in voor het behoud van Villa Santwyck aan de Wilhelminalaan. 

Lees meer
Java Gebouw

Java Gebouw

Het doek is gevallen voor het Java Gebouw aan de van den Endelaan. Het was een beeldbepalend pand voor Hillegom en veel Hillegommers hebben daar warme herinneringen aan...

Lees meer