Schoutenregister Hillegom

Het Oud Rechterlijk Archief

Boek Naam Periode
22 - 49 Overzicht schoutenregister Hillegom 1518-1811
22 - 31 Scabinale akten 1747-1811
32 - 33 Verkoop notities 1806-1810
34 - 35 Register op 't memoriaal 1776-1793
36 Civiel dingboek 1 1746-1776
37 Civiel dingboek 2 1776-1803
38 Civiel dingboek 3 1803-1810
39 Civiel dingboek 4 1810-1811
40 Akte van overdracht 1674
41 Akte van scheiding 1805
42 Protocollen van opdrachten 1714-1811
43 Gerechtelijke vereffende boedels 1762-1788
44 Allerhande akten 1 1811
45 Allerhande akten 2 1518-1636
46 Register van opdrachten 1634-1640
47 Schuldbekentenis met overdracht van goederen 1730
48 Adviezen van advocaten en deskundigen 1810-1811
49 Keur op het trouwen 1626
Genealogie Overzicht