WG Monumenten

Oorkonde 2018 Villa Con Amore (Foto Peter van Doorne/SVvOH)

De Werkgroep Monumenten draagt zorg voor de inventarisatie van in Hillegom aanwezige monumentale en beeldbepalende panden, straatmeubilair en landschappen.

De werkgroepsleden wonen de vergaderingen van de Monumenten Commissie van de gemeente Hillegom bij, en adviseren de Commissie bij het samenstellen van de Gemeentelijke Monumentenlijst.

Daarnaast is de werkgroep actief betrokken bij de selectie van de genomineerden voor de jaarlijkse Oorkonde van de Vrienden van Oud Hillegom. Deze oorkonde reikt de Stichting jaarlijks uit aan eigenaren van panden die ervoor gezorgd hebben dat die panden op een historisch verantwoorde wijze in stand gehouden of gerestaureerd zijn. In de werkgroep hebben bouwkundigen zitting, die de panden op een aantal criteria toetsen, en vervolgens een selectie voordragen aan het bestuur. In een geheime stemming wordt vervolgens de winnaar gekozen. 

In de najaarsuitgave van ons blad "Hangkouserieën" worden de genomineerde panden gepresenteerd, waarna de Oorkonde wordt uitgereikt tijdens de 'Vriendenavond', die op een vrijdagavond in maart plaatsvindt.

Ga hier direct naar de pagina Oorkonde Vrienden van Oud Hillegom

Over de club Overzicht