Archief

WG Archivering

De Vrienden van Oud Hillegom hebben in de loop der jaren een omvangrijk archief over Hillegom en de bloembollencultuur opgebouwd. Het bestaat o.a. uit de onderdelen: het Algemeen archief, het Fotoarchief, het Genealogisch archief, de Bibliotheek en het Kaartenarchief. Daarnaast hebben we een grote verzameling objecten, zo’n 4000, waaronder aardewerk, schilderijen, bollengereedschap, oude landkaarten etc. Deze worden tentoongesteld in wisselende opstellingen in onze Holkamer.
De Werkgroep Archivering is verantwoordelijk voor het beheer en behoud van ons archief.

Lees meer
Groene beuk aan de Noorderlaan

WG Bomen

De bomenwerkgroep houdt zich bezig met het bewaken van, en de aandacht vestigen op monumentale en bijzondere bomen in Hillegom.

Lees meer

WG Digitalisering

Al ruim 20 jaar werken wij aan ons archief, nu is het tijd om een nieuwe stap te maken. We werken aan digitalisering.

Lees meer

WG Evenementen

De Werkgroep Evenementen draagt zorg voor de uitvoering van alle publieksgerichte activiteiten van de stichting Vrienden van Oud Hillegom.

Lees meer

WG Genealogie

De Werkgroep Genealogie bestaat uit een aantal enthousiaste stamboomonderzoekers die in (rijks-, provinciale en gemeentelijke) archieven speurwerk verrichten naar de geschiedenis van families uit Hillegom en omstreken. 

Lees meer

WG Historisch onderzoek

De Werkgroep Historisch Onderzoek houdt zich bezig met de reconstructie van Hillegoms verleden: de ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling van het dorp, de geschiedenis van de buitenplaatsen, boerderijen, huizen en haar bewoners.

Lees meer

WG Interviews

De Werkgroep Interviews bezoekt Hillegommers en oud-Hillegommers die verhalen ‘uit de oude doos’ over Hillegom met zich meedragen en/of eigen levensgeschiedenissen als Hillegommer hebben en willen delen en laten vastleggen voor de volgende generaties.

Lees meer
Oorkonde 2018 Villa Con Amore (Foto Peter van Doorne/SVvOH)

WG Monumenten

De Werkgroep Monumenten draagt zorg voor de inventarisatie van in Hillegom aanwezige monumentale en beeldbepalende panden, straatmeubilair en landschappen.

Lees meer

WG Ruimtelijke Ordening

Stichting Vrienden van Oud Hillegom (SVvOH) heeft als hoofddoel: “(het) zich inzetten voor het behoud, herstel en de verbetering van het landschap, de woonomgeving en de monumenten en beeldbepalende panden in en om Hillegom.”

Lees meer