WG Historisch onderzoek

De Werkgroep Historisch Onderzoek houdt zich bezig met de reconstructie van Hillegoms verleden: de ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling van het dorp, de geschiedenis van de buitenplaatsen, boerderijen, huizen en haar bewoners.

Het onderzoek van de werkgroep heeft geresulteerd in onderstaande publicaties: 

 • Kadastrale Atlas Zuid-Holland 1832: Hillegom.
 • Hillegomse gevelstenen en uithangtekens: Wandeling door de geschiedenis van Hillegom.
 • Terugkieken in Hillegom
 • De Duin- en Bollenstreek beschreven: Een handleiding voor cultuurhistorisch onderzoek en een overzicht van publicaties tot en met december 1993.
 • De Duin- en Bollenstreek in 'caert' gebracht.
 • Diverse historische publicaties in Hangkouserieën, het tijdschrift van de Vrienden van Oud Hillegom.

Het digitaliseren van onze archiefstukken is een doorlopend proces, hieronder een aantal voorbeelden:

 • Overdrachtsakten uit de Rechterlijke archieven van het Nationaal Archief in Den Haag (1503-1832)
 • Akten uit de Notariële archieven van Hillegomse notarissen (1685-1832)
 • Rijnlands morgenboek 1680
 • Lijst van verpondingen uit het jaar 1732
 • Lijst van Personele Quotisatie uit het jaar 1744
 • Burgerlijst uit 1811
 • Lijst van huisnummers en bewoners 1825

Op dit moment is de werkgroep Historisch Onderzoek op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Heeft u interesse, neemt u dan contact op via info@vriendenvanoudhillegom.nl

Over de club Overzicht