Wat doen de Vrienden

De Vrienden prijzen zich gelukkig met de ruim 60 vrijwilligers die zich inspannen binnen de werkgroepen van onze stichting. 

Maar wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen, die zich willen inzetten voor Oud Hillegom. Er is geen leeftijdsgrens om vrijwilliger te zijn!
Maar wie zich liever zo af en toe fysiek wil inzetten, kan de energie ook bij de Vrienden kwijt, bijvoorbeeld als gids bij wandelingen of fietstochten. Daarnaast zoeken we op dit moment coördinatoren voor de werkgroepen Foto & Video en Monumenten. Dit is het werk dat wordt verricht om ons historisch erfgoed te verzamelen en te hoeden. Maar er is ook de belangrijke andere kant van ons werk: het publiceren en uitdragen van dat erfgoed.

Hieronder een bloemlezing van onze activiteiten en werkgroepen, in willekeurige volgorde: 

ro_1.jpg Werkgroep Ruimtelijke Ordening - De werkgroep bestaat uit mensen die met relevante ervaring vanuit beroep of politiek, namens SVvOH de ruimtelijke plannen van gemeenten en project ontwikkelaars in de gaten houden.
2019_feit_of_fictie_1.jpg Werkgroep Evenementen - De Vrienden organiseren jaarlijks een aantal evenementen die goed bezocht worden. Zoals de jaarlijkse vriendenavonden, excursies, wandelingen etc, lees hier meer
 Hangkouserieen Redactie Hangkouserieën - Verschijnt drie keer per jaar. Het bevat niet alleen artikelen over het verleden, de markante gebouwen en verhalen over de bollencultuur, maar ook verslagen van de vriendenavonden en ander nieuws. Als Vriend krijgt u de Hangkouserieën drie keer per jaar in de brievenbus. Lees hier meer
genealogie_1.jpg Werkgroep Genealogie - Bestaat uit een aantal enthousiaste stamboomonderzoekers die in (rijks-, provinciale en gemeentelijke) archieven speurwerk verrichten naar de geschiedenis van families uit Hillegom en omstreken. En die intussen een indrukwekkend eigen archief hebben opgebouwd. Lees hier meer
monumenten_1.jpg Werkgroep Monumenten -  De Werkgroep Monumenten inventariseert de in Hillegom aanwezige monumentale en beeldbepalende panden. Vervolgens nomineert de Werkgroep in samenwerking met het Bestuur een aantal panden voor de jaarlijkse Oorkonde van de Vrienden van Oud Hillegom. Lees hier meer
archief_1.jpg Werkgroep Archivering - De Vrienden van Oud Hillegom hebben in de loop der jaren een omvangrijk archief over Hillegom en de bloembollencultuur opgebouwd. Het bestaat uit meerdere sub-archieven, lees hier meer
fotowerkgroep_1.jpg Werkgroep Foto & Video - De werkgroep Foto en Video draagt zorg niet alleen voor het vastleggen op beeld van ontwikkelingen in Hillegom, maar ook van de activiteiten van de Vrienden. Dit houdt in dat de leden van de fotowerkgroep enthousiaste fotografen zijn, waaronder ook professionele. Lees hier meer
digitaliseren_1.jpg Werkgroep Digitalisering - Al meer dan 30 jaar werken wij aan ons archief, nu is het tijd om een nieuwe stap te maken. We zijn aan het digitaliseren. Lees hier meer
bomenwerkgroep01_klein_1.jpg Werkgroep Bomen -  De bomenwerkgroep houdt zich bezig met het bewaken van, en de aandacht vestigen op monumentale en bijzondere bomen in Hillegom. Lees hier meer
 Archeologie Werkgroep Archeologie - De werkgroep Archeologie houdt een scherp oog op de schatten in de Hillegomse bodem. Zodra ergens bebouwing gesloopt wordt, stelt deze werkgroep alles in het werk om te achterhalen of er mogelijk interessante voorwerpen in de grond aanwezig zijn. Lees hier meer
interviews_2.jpg Werkgroep Interviews - De Werkgroep Interviews bezoekt Hillegommers en oud-Hillegommers die verhalen ‘uit de oude doos’ over Hillegom met zich meedragen en/of eigen levensgeschiedenissen als Hillegommer hebben en willen delen en laten vastleggen voor de volgende generaties. Lees hier meer
Historisch onderzoek Werkgroep Historisch Onderzoek - De Werkgroep Historisch Onderzoek houdt zich bezig met de reconstructie van Hillegoms verleden: de ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling van het dorp, de geschiedenis van de buitenplaatsen, boerderijen, huizen en haar bewoners. En publiceert daarover. Lees hier meer
automatisering_thuisnetwerk_1.jpg Werkgroep Automatisering - De werkgroep Automatisering houdt zich bezig met een goed beheer en gebruik van computers, printers en netwerk in onze stichting. Lees hier meer