WG Bomen

Groene beuk aan de Noorderlaan

De bomenwerkgroep houdt zich bezig met het bewaken van, en de aandacht vestigen op monumentale en bijzondere bomen in Hillegom.

De Gemeente Hillegom heeft een Lijst Waardevolle Bomen; de bomen die daarop staan hebben een beschermde status. De werkgroep Bomen maakt van markante en/of bijzondere bomen een "boompaspoort" dat aan de Gemeente worden aangeboden, met het doel ook op de Lijst Waardevolle Bomen geplaatst te worden. Ons doel is de aandacht vestigen op onze bomen.

De bomenwerkgroep verzamelt ook meldingen over bomen op openbaar of particulier terrein, die door bezorgde buurtbewoners worden gemeld. Bomen die  bijvoorbeeld beeld markerend zijn, of een toevoeging zijn aan de ruimtelijke kwaliteit. Onze vrijwilligers kunnen dan aan de slag om een boompaspoort op te stellen voor toevoeging aan de Lijst Waardevolle bomen. En dan maar hopen natuurlijk dat de gemeente daarmee aan de slag gaat!

Kijkt u ook eens onder Publicaties/Boom in Beeld waar een aantal columns over bomen staan.

Klik hier voor een overzicht van de tot nu toe aan de Gemeente Hillegom aangeboden boompaspoorten.

Over de club Overzicht