Hangkouserieën

Het tijdschrift Hangkouserieën verschijnt drie keer per jaar

Als u donateur bent, en dat kan al vanaf € 8,50 per jaar, ontvangt u ons mooie tijdschrift drie keer per jaar. Hangkouserieën bevat artikelen over de geschiedenis van Hillegom en berichten over nieuwe publicaties en aanwinsten. In het VriendenNieuws vindt u aankondigingen en verslagen van Vriendenavonden en andere activiteiten en nieuws uit het bestuur en onze werkgroepen.

Wilt u een los exemplaar van Hangkouserieën nabestellen?
Mailt u dan naar info@vriendenvanoudhillegom.nl o.v.v. de datum.
Kosten voor donateurs zijn € 3,00 en voor niet-donateurs € 5,00.

IBAN: NL67 RABO 0328 1706 07

Speciale oproep!
Voor het radioprogramma "Adres onbekend" van KRO/NCRV zijn wij op zoek naar ene Jo uit Hillegom, zie onderstaande informatie.
Wij hebben deze oproep geplaatst in Hangkouserieën afl 87 van maart 2022.
Wie informatie heeft, kan zich rechtstreeks melden bij de redactie: via de gratis tiplijn 0800 - 30 30 300 en via zoeken@adresonbekend.nl

“Misschien is de baby van Jo uit Hillegom mijn halfbroer- of zus…”

Tijdens de uitzending worden we via een familielid getipt naar een mevrouw Jo Klein uit Hillegom en er lijkt herkenning te zijn aan de hand van onderstaande foto's. Toch kan dit bij nader inzien niet de juiste vrouw zijn, omdat Jo Klein geen broers heeft en in de brieven van 'onze' Jo spreekt zij over haar broers... Dus iedereen die meer weet over de juiste Jo uit Hillegom, bel ons vooral op 0800 3030300 of mail naar zoeken@adresonbekend.nl. Het hele verhaal is te horen in de uitzending van 20 februari 2022.

 

Het verhaal
Rigtje en haar zoon Klaas (junior) hadden het kort geleden over Rigtje’s vader Klaas van Duinen, die een vriendinnetje tijdens de oorlog had in Hillegom. Ze schreven elkaar brieven in het jaar 1946. En recentelijk zijn die brieven boven water gekomen! Uit de brieven blijkt regelmatige correspondentie en er zitten zelfs foto’s bij. Het vriendinnetje heet Jo en zij zou in die periode een kind hebben gekregen, zo blijkt uit een foto waarop zij te zien is met een baby op schoot: “Mijn vader heeft hier nooit openlijk over gesproken. Maar toen onze moeder overleed in 1990 zette onze vader Klaas van Duinen ineens een foto van deze Jo op de schoorsteenmantel! Wij hebben helaas nooit doorgevraagd waarom en ook niet wie het meisje op de foto was. Pas nu de brieven zijn gevonden weten we dat het Jo uit Hillegom moet zijn geweest.”
De brief is opgetekend op 20 januari 1946 en in die brief staat dat Jo niet wist dat Rigtje’s vader al een relatie had: “Mijn vader en moeder waren in die periode verloofd en zijn uiteindelijk ook getrouwd. Maar blijkbaar had mijn vader in die tijd ook omgang met een ander meisje: Jo. Uit de brieven blijkt ook dat hij in Hillegom bekend was bij Jo’s familie. Misschien is de baby op de foto wel mijn halfbroer of halfzus. Ik wil graag weten wie het kind van Jo is. En zouden mijn vader Klaas en Jo contact hebben gehouden na de oorlog?” 

 

 

Maart 2022 o.a.:

Grenspalen langs de Kennemerbeekweg

Struikelsteen ter herinnering aan Jakob Roth

De Hillegomse Harmoniekapel en het Nutsgebouw

Welk woonhuis krijgt de Vrienden-oorkonde 2022?

 

Oktober 2021 o.a.:

De dubbele bollenvilla Eikenhof

Jacobus Gans, kweker op buitenplaats Duin en Weg

De prehistorie van het Hillegomse voetbal (1910-1920)

Grote kaart van Rijnland in bruikleen ontvangen

hk_85_juli_2021_2.jpg

Juli 2021 o.a.:

Oorkonde voor villa Odilia

De bollenvilla Eikenhof en haar bewoners (1)

Een bollenschuur van Gebr. Kuijk in beeld

Zorgen om het historisch erfgoed van Hillegom

 Februari 2021

Februari 2021 o.a.:

De torenspits van de Maartenskerk

Begraven in Hillegom door de eeuwen heen

Kunsthandel Adriaan van Zonneveld

Welke villa ontvangt de Vrienden-oorkonde van 2021

hk_83_1.jpg Oktober 2020: o.a.:

Het chalet van de buitenplaats Rozendaal

Koninklijke Van Zanten zag en pakte kansen

Zoektocht naar de locatie van de Kerk in 't Weitje

Eerste twee routes op de wandel-app VoetstAPPen

hk_82_juli_2020_cover_klein_1.jpg Juli 2020: o.a.:

Oorkonde voor Gebroeders van Zanten

Hillegomse bollenvelden van vroeger (2)

Tweeluik: Vroege vriendschap, late liefde (2)

Jubileum en evenementen schuiven naar 2021

hk_81_1.png Februari 2020: o.a.:

Het tuindershuis in het Van Nispenpark (1)

Programma 30 jaar Stichting Vrienden van Oud Hillegom

Aandacht voor de herdenking van 75 jaar bevrijding

Welk gebouw ontvangt de Vrienden-oorkonde 2020

Hieronder vindt u een selectie van de inhoud van afleveringen van Hangkouserieën die verschenen in de jaren 2007 t/m 2019.
Een complete index van alle historische artikelen die in 
Hangkouserieën zijn gepubliceerd kunt u onderaan deze pagina downloaden. 

Februari 2019

Beroemde Hillegommer moppen * Welk woonhuis ontvangt dit jaar de Oorkonde? * Wie was juffrouw Scholz die dit gedichtje schreef? * Jubileumboek van betonfabriek De Ringvaart uit 1944
Juli 2019 Oorkonde voor koetshuis Weeresteinstraat * Familie Soutman, Hillegomse kalkbranders * De schatkamer: schervan van boerderij Overvaart * Fundamenten in Van Nispenpark opgegraven
Oktober 2019 De historie van Java ofwel het Nutsgebouw * Hillegom in kaart gebracht: de Wilhelminalaan * Hillegoms Monopoly en stickeralbum * Uit de schatkamer van de Vrienden: de Grote Pomp
Februari 2018 Hangkouserieën: 75 maal in 25 jaar * 15 artikelen uit Hangkouserieën in een nieuw jasje * Onze verhuizing naar Kwekerij Veelzorg * Welke villa ontvangt de Oorkonde 2018
Juli 2018 Vrienden-oorkonde voor Con Amore * Verbouwing naar Kwekerij Veelzorg in volle gang * Herinneringen aan het Armen- en Weeshuis * Hart voor hout bij de Hillegomse Houthandel
Oktober 2018 Ons nieuwe honk: Kwekerij Veelzorg * Winkel- en bedrijfsorders op oude  briefkaarten (deel 1) * Villa Casa Cara ofwel Santwijck een monument? * Vaandels in de schatkamer van de Vrienden 
Februari 2017 Boek Verhalentafels: Vroeger in Hillegom * Welk pand ontvangt de Oorkonde 2017? * Hillegomse huizen op zeldzame oude fotokaarten * Eerste winnaar Frans Out-galerij bekend
Juli 2017 Ons nieuwe onderkomen vanaf 2018 * Vrienden Oorkonde 2017 voor de Kloosterhof * Villa Sonnevanck, een kast van een huis! (deel 1) * Een Hillegoms kunstwerk van Vaclav Radimsky
Oktober 2017 Sonnevanck, een kast van een huis! (slot) * Overeenkomst Kwekerij Veelzorg getekend * Een bijzondere briefkaart uit Nederlands-Indië *Uit de krant geknipt: Hillegom in 1911

Februari 2016

Juli 2016

November 2016

 

 

 

 

Een brief vanaf de Hillegomse kalkovens, Nominaties voor de 21e oorkonde van de Vrienden, Een vondst in de Leembruggenstraat
Oorkonde 2016 voor Beekkade 27, 140 jaar Stevens, van kleermaker to Menshop, Hillegom in vuur en vlam: de Hillegomse brandweer

Bezoek Jhr. Jan Six X aan Hillegom, Ontstaan van het bollenbedrijf Schilpzand (*), De geschiedenis van Fioretti's Ringvaart-plastiek,
Gevelstenen van het Armen- en Weeshuis herenigd, Extra bijlage: Een Hillegoms sprookje

(*)Herinneringen van Henk Schilpzand (1902-1980) aan de firma J. Schilpzand & Zonen
Rond 1900 waren er in Hillegom zo’n 200 bloembollenbedrijven, variërend van eenmanskwekerijen tot grote handels- en exportbedrijven. De firma Schilpzand behoorde bij de laatste categorie. Zij hadden land aan de Noorderlaan, maar ook aan de Nieuweweg, in de Vosse- en Weerlanerpolder, aan de Bethlehemlaan, tussen de spoorbaan en de Leidsevaart, in Vogelenzang, Anna Paulowna en Breezand. Van al deze tuinen is door Henk Schilpzand (1902-1980) een beschrijving gemaakt met de grondsoort en wat er geteeld werd.
Dat document kunt u op deze pagina downloaden.

November 2015

Juni 2015

Februari 2015
Een terugblik op ons jubileumjaar, De historie van de molen van de Vennipperpolder, Wat willen kinderen in 2040 nog zien in Hillegom?
Oorkonde voor villa Beukenhorst, Programma voor jubileumviering 25 jaar Vrienden, De Gereformeerde kerk van Jos de Jonge
25 jaar Vrienden van Oud Hillegom, Gesprek met bestuursleden van het eerste uur, Burgemeesters: van Huijser tot Van Erk 

Oktober 2014

Juni 2014

Februari 2014

Schilderijen voor Duinlust, Stationskoffiehuis weer eens open, Bollenbedrijven Hulsebosch, Een huis aan de Van den Endelaan.
Oorkonde voor Zonnehoek, De watertoren van Hillegom, Hans Lommerse nieuwe voorzitter, Het was druk aan de Haven (1).

Plannen Hart voor Hillegom, Coca-Cola in de bollenveiling, Wie is de echte schout Jan Huijser?, Welk pand krijgt de Frans Out Oorkonde?
Oktober 2013
Juni 2013
Februari 2013
Diefstal in het 'Schoutenhuis', Middenstand in 1909 (1), Willem I ontbeet op Elsbroek, Expositie in de bibliotheek.
Villa Zonnegaarde wint de Frans Out Oorkonde, De molen van de Vosse- en Weerlanerpolder, De Van den Endelaan.
Kaalslag op de Van den Endelaan, Een 'Hillegom'-tekening met een geheim, Bedrijvigheid in de Meerstraat.
November 2012
Juli 2012
Februari 2012
Boek 'Canon van Hillegom' verschenen, bedrijvigheid in de Meerstraat en schilder Hendricus Bol en L. Stassen Jr.
Handen af van het Hillegommerbeek-pad, Villa Boekenhage wint Oorkonde 2012, Hillegomse foto's van Jacob Olie.
Openbare Werken 1930-1954, Wie wint de Frans Out Oorkonde 2012?, Canon van Hillegom in de maak.
Oktober 2011
Juni 2011
Februari 2011
200 jaar burgerlijke stand in Hillegom, de oude Molenbrug in beeld, wandel- en fietstochten groot succes. 
De Hillegomse Gasfabriek, voormalige pastorie Hoofdstraat 156. 
Weeresteinstraat, winkels en bedrijven, Frans Out Oorkonde 2011, Bloembollendrukwerk Van der Schoot. 
December 2010
September 2010
Juni 2010
Februari 2010
Hillegommer van de Eeuw Piet van Dam, 100 jaar leven in verzuiling, 100e donateur ingeschreven. 
Lustrum uitgave i.v.m. 20-jarig bestaan Vrienden van Oud Hillegom
Opening Maartenshuis, Jubileumexpositie 1910 - 2010, Verkiezing Hillegommer van de Eeuw. 
Jubileum: 20 jaar Vrienden van Oud Hillegom, verhuizing naar het Maartenshuis en het Postkantoor van Hillegom (2). 
Oktober 2009
Juni 2009
Februari 2009
Het Post- en Telegraafkantoor van Hillegom, herinneringen aan het dorp van toen en Hillegoms verleden met een knipoog.
De Sint Jozefkerk, Frans Out Oorkonde 2009 en herinneringen aan het dorp van toen.
Groote bloemententoonstelling 1909', Vriendenprijs voor Marca Bultink, electrische tram Hillegom (slot).
Oktober 2008
Juni 2008
Februari 2008
De electrische tram in Hillegom, Monumentendag in het teken van Six en Fazantenroof op Rustenburg. 
Vreemdelingenverkeer in Hillegom, Art Nouveau in de Hoofdstraat, Landmark: Beukenoord en Oostenhout
Sixjaar 2008, de Stoomtram in Hillegom (slot), welk pand wint de Frans Out Oorkonde 2008?
Oktober 2007
Juli 2007
Februari 2007
350 jaar Trekvaart Haarlem - Leiden, de Stoomtram in Hillegom, 2008 wordt het Sixjaar 
Nieuwe glans voor Belle Alliance, drie nieuwe bestuursleden, herinnering aan Maarten de Man
Vreemdelingenverkeer in Hillegom, Art Nouveau in de Hoofdstraat, Landmark: Beukenoord en Oostenhout

 

Downloads:

Publicaties Overzicht