Hillegomse Monumenten

Hillegomse Monumenten

Hillegom kent twee soorten monumenten: rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Daarnaast heeft Hillegom het gebied rondom het Kerkplein aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Dit geldt ook voor de omgeving rond de Mariastraat en de Sixlaan. Rijksmonumenten zijn minstens vijftig jaar oud en van nationaal belang door cultuurhistorische waarde, hun schoonheid of hun wetenschappelijke betekenis. Zij zijn door de rijksoverheid aangewezen. De gemeente Hillegom heeft ook zelf objecten aangewezen als gemeentelijk monument. Het betreft niet alleen oude woonhuizen, maar ook kerken, een trafohuisje en een zitbank.

Rijksmonumenten:

De Grote Pomp (Houttuin, nabij Hoofdstraat 140).
Natuurstenen waterpomp, gebouwd 1740 door Jan Six, getuige de wapenstenen.Deze ambachtsheer van Hillegom liet een put op De Houttuin slaan om het dorp van vers water te voorzien. De pomp was in werking totdat Hillegom in 1925 waterleiding kreeg. In 1983 is de pomp gerestaureerd.

De Maartenskerk (Kerkplein 1).
Op de plaats waar in 1248 al een kapel stond, is kort daarna de Maartenskerk gebouwd. Het schip van de kerk is rond 1575 verwoest tijdens de strijd tussen Spanjaarden en Geuzen. In 1929 is het gedeelte tussen toren en koor herbouwd. De toren overleefde een brand in 1978.

Het Schoutenhuis (Hoofdstraat 142).
Herenhuis, rond 1810 gebouwd voor J.J. Huijser, schout van Hillegom, op de plaats van twee bakkerijen. Symmetrische lijstgevel, Engelse schuiframen met blinden en stoeppalen.Van 1824 tot 1974 was het huis in gebruik als dokterspraktijk voor vele huisartsen.

’t Hof van Hillegom (Hoofdstraat 115).
Rond 1340 vergaderplaats van de Hollandse edelen. In 1481 is het huis afgebrand en herbouwd als buitenplaats. Het huis is sindsdien vele malen verbouwd; de huidige voorgevel is kort na 1804 in Engelse stijl gerenoveerd. Sinds 1903 is ’t Hof in gebruik als gemeentehuis.

Bollenschuur (Zuider Leidsevaart 2B).
Schuur voor het drogen en verwerken van bloembollen, in 1906 gebouwd voor bloembollenkweker J. Ruigrok Wz. Gebouwd met mansardekap en hijsbalk. Aan de houten ventilatiedeuren is te zien dat de bloembollen hier aan de lucht gedroogd werden. Gerestaureerd tot woonhuis in 2014.

Huize Eendracht (Weeresteinstraat 126).
Deze villa van de bloembollenkwekersfamilie Van Til-Rijnsburger is gebouwd in 1883. Van dit type woonhuis met bollenschuur stonden er veel meer in Hillegom. De villa heette eerst Huize Nelly. De serre aan de zuidkant is origineel. De naastgelegen bollenschuur is afgebroken.

Het Klokgeveltje (Hoofdstraat 140).
klokgeveltje Dit is één van de oudste huizen van Hillegom. Op de kopse gevel staat 1694, maar het pand stond er al in 1634. Hier woonden en werkten bierstekers, bakkers, slagers en bloemisten. Sinds 1975 weer woonhuis. De kelder onder de opkamer van het pand waar nu Chocolaterie Pierre gevestigd is, hoort bij het Klokgeveltje.

Gemeentelijke monumenten:

2e Loosterweg 2 1910 Woonhuis
Hofstraat ongenummerd 1925-1930 Transformatorhuisje
Hoofdstraat ongenummerd 1928 Zitbank
Hoofdstraat 27b 1923-1926 St. Martinuskerk
Hoofdstraat 36/38 1884 Postkantoor/woonhuis
Kerkplein 6 1905-1910 School d'Oude Handwerkschool
Kerkplein 10   Woonhuis
Leidsestraat ongenummerd 1935 Watertoren
Leidsestraat 152 1900 Bollenschuur (groen)
Leidsestraat 154/156   Woonhuis en bollenschuur
Mariastraat ongenummerd   Hek begraafplaats
Mariastraat 28 1927 Klooster Mariaoord
Mariastraat 32/34/36 1905 Voormalig klooster Huize St. Joseph
Mgr van Leeuwenlaan ongenummerd 1920-1925 R. K. St. Josephkerk
Prinses Irenelaan 16   Voormalige Johannesschool
Sixlaan 4 1900 Villa, Con Amore
Sixlaan 7 1911 Villa, Odilia
Sixlaan 17 1895 Villa Sonnevanck
Sixlaan 21-23 1905-1910 Villa Eikenhof
Stationsweg 164 1900-1905 Villa Benvenuta
Van den Endelaan 9 1880-1890 Villa Weltevreden
Weeresteinstraat 121b 1920 Villa

 

Erfgoed Overzicht