We zijn weer open voor publiek

We gaan weer open

Met plezier kan het stichtingsbestuur melden dat met ingang van 28-9-2021, in navolging van de berichten uitgevaardigd door de overheid, onze ruimtes op Kwekerij Veelzorg weer volledig ter beschikking staan aan onze vrijwilligers. Ook bezoekers zijn weer van harte welkom

Na ruim anderhalf jaar waarin wij in volledige of gedeeltelijke afzondering ons vrijwilligerswerk hebben verricht, zijn we eindelijk weer in de gelegenheid om elkaar en onze bezoekers in persoon op Kwekerij Veelzorg te ontmoeten.

Het is misschien weer even wennen om minder afstand tot elkaar te hoeven bewaren. Behalve ons gezonde verstand en goede manieren zijn er geen toegangsvoorwaarden, wij maken dus géén gebruik van een corona-app. Natuurlijk geven wij elkaar de ruimte, wanneer sommigen van ons daartoe de behoefte voelen. Wel houden wij het volgende protocol aan:

CORONA PROTOCOL Vrienden van Oud Hillegom

Het uitgangspunt en focus van dit protocol zijn de hygiëne- en veiligheidsmaatregelen overeenkomstig de richtlijnen van het RIVM die leidend zijn voor alle vrijwilligers en bezoekers aan de Vrienden van Oud Hillegom, waarbij de veiligheid van vrijwilligers en bezoekers te allen tijde voorop staat.

Algemene hygiëne en veiligheid:

  • Was de handen volgens de algemene instructie. In ieder geval voor het eten, na toiletbezoek, na het reizen met het openbaar vervoer.
  • Schud geen handen.
  • Hoest en nies in de elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
  • Bezoekers met (lichte) ziekteverschijnselen, verkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 graden C), blijven thuis.
  • Bezoekers komen niet naar Veelzorg als iemand in het huishouden koorts heeft (vanaf 38 graden C) en/of benauwdheidsklachten.

Graag tot snel op Kwekerij Veelzorg!

Nieuws Overzicht