ANBI

Belastingdienst

De Vrienden zijn een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling / ANBI

Wilt u de Stichting Vrienden van Oud Hillegom steunen met een al dan niet periodieke gift? Dan is uw gift niet alleen van de belasting aftrekbaar, maar aftrekbaar met een verhoging van 25%.

De Vrienden zijn namelijk een Culturele ANBI. En de overheid wil die een handje helpen. U kunt ons opzoeken bij de Belastingdienst: klik hier voor meer informatie.

Ons RSIN nr is 803705621

IBAN: NL67 RABO 0328 1706 07

Er zijn natuurlijk voorwaarden aan verbonden, die kunt u lezen op de site van de belastingdienst

Wij hopen u als donateur te mogen verwelkomen.

 

 

 

Over de club Overzicht