Op zoek naar ene Jo uit Hillegom

Adres Onbekend

 Speciale oproep!

Voor het radioprogramma "Adres onbekend" van KRO/NCRV zijn wij op zoek naar ene Jo uit Hillegom.
Wij hebben deze oproep geplaatst in Hangkouserieën afl 87 van maart 2022. Wie informatie heeft, kan zich rechtstreeks melden bij de redactie: via de gratis tiplijn 0800 - 30 30 300 en via zoeken@adresonbekend.nl

“Misschien is de baby van Jo uit Hillegom mijn halfbroer- of zus…”

Tijdens de uitzending worden we via een familielid getipt naar een mevrouw Jo Klein uit Hillegom en er lijkt herkenning te zijn aan de hand van onderstaande foto's. Toch kan dit bij nader inzien niet de juiste vrouw zijn, omdat Jo Klein geen broers heeft en in de brieven van 'onze' Jo spreekt zij over haar broers... Dus iedereen die meer weet over de juiste Jo uit Hillegom, bel ons vooral op 0800 3030300 of mail naar zoeken@adresonbekend.nl. Het hele verhaal is te horen in de uitzending van 20 februari 2022.

Het verhaal
Rigtje en haar zoon Klaas (junior) hadden het kort geleden over Rigtje’s vader Klaas van Duinen, die een vriendinnetje tijdens de oorlog had in Hillegom. Ze schreven elkaar brieven in het jaar 1946. En recentelijk zijn die brieven boven water gekomen! Uit de brieven blijkt regelmatige correspondentie en er zitten zelfs foto’s bij. Het vriendinnetje heet Jo en zij zou in die periode een kind hebben gekregen, zo blijkt uit een foto waarop zij te zien is met een baby op schoot: “Mijn vader heeft hier nooit openlijk over gesproken. Maar toen onze moeder overleed in 1990 zette onze vader Klaas van Duinen ineens een foto van deze Jo op de schoorsteenmantel! Wij hebben helaas nooit doorgevraagd waarom en ook niet wie het meisje op de foto was. Pas nu de brieven zijn gevonden weten we dat het Jo uit Hillegom moet zijn geweest.”
De brief is opgetekend op 20 januari 1946 en in die brief staat dat Jo niet wist dat Rigtje’s vader al een relatie had: “Mijn vader en moeder waren in die periode verloofd en zijn uiteindelijk ook getrouwd. Maar blijkbaar had mijn vader in die tijd ook omgang met een ander meisje: Jo. Uit de brieven blijkt ook dat hij in Hillegom bekend was bij Jo’s familie. Misschien is de baby op de foto wel mijn halfbroer of halfzus. Ik wil graag weten wie het kind van Jo is. En zouden mijn vader Klaas en Jo contact hebben gehouden na de oorlog?”

Beeldbank OudHillegom Overzicht