Voorstel bescherming Cultuur Historische Waarden in Hillegom 2022

SVvOH WG CHW Voorstel bescherming C.H.W. Hillegom 2022

Het College van B&W van de gemeente Hillegom heeft in oktober 2021 aan de Erfgoedcommissie Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) de opdracht gegeven om een inventarisatie te maken van gebouwd erfgoed en het College te adviseren over de waarde hiervan. 
Stichting Vrienden van Oud Hillegom publiceert deze maand het rapport Cultuurhistorische Waarden Hillegom.

Vanuit deze opdracht heeft de Erfgoedcommissie aan lokale en regionale deskundigen gevraagd om een werkgroep samen te stellen met als doel de Erfgoedcommissie een volledig advies aan te bieden betreffende de cultuurhistorische waarden van de gemeente Hillegom.  

In totaal zijn 458 gebouwen geïnventariseerd en door de werkgroep gewaardeerd met een beschermingswaarde hoog-middel-laag.

  • Hieruit zijn 48 panden voorgedragen voor een gemeentelijke monumentenstatus. 
  • Ook heeft de werkgroep 13 landschapsgebieden beschreven binnen Hillegom en hieruit zijn vier beschermde dorpsgezichten voorgesteld door de werkgroep. 

Een hoge beschermingswaarde werd niet noodzakelijkerwijs toegekend aan de oudste gebouwen of de opvallendste landschapselementen. Een belangrijk criterium voor de werkgroep was ook de kwetsbaarheid, of: wie kan er voor bescherming zorgen als de gemeente die bescherming niet biedt?

chw_copy_1.jpg

In december jl. heeft de Erfgoedcommissie dit rapport aangeboden aan de wethouder en beveelt aan om de door de werkgroep voorgestelde lijst van potentiële gemeentelijke monumenten nader te onderzoeken. De Vrienden van Oud Hillegom zijn erg tevreden over het door de Erfgoedcommissie uitgebrachte advies gebaseerd op het rapport van de Werkgroep. Nu is de gemeente Hillegom aan zet om met het advies en het rapport in de hand beslissingen te nemen.

De werkgroep heeft een jaar aan het onderzoek gewerkt en nu het verslag van de Erfgoedcommissie openbaar is, is het rapport beschikbaar voor het publiek.
U kunt het rapport hier downloaden:  
Voorstel Bescherming Cultuurhistorische Waarden in de Gemeente Hillegom 2022

 

Bedreigd Erfgoed Overzicht