Bibliotheek van de Vrienden van Oud Hillegom

Regelmatig worden de Vrienden verblijd met schenkingen van boeken.

Veelal als gevolg van verhuizingen of zolder-opruimwoedes. Wanneer het boek al in de bibliotheek voorkomt, komt het boek in aanmerking voor verkoop. U bent van harte welkom om de boeken tijdens een bezoek te komen inzien.

Iedereen is welkom op iedere dinsdagavond van 19.30-22.00 uur en iedere eerste dinsdagmiddag van de maand van 13.30-16.00 uur.

Als u op onderstaande link klikt, krijgt u een lijst van alle boeken in bezit van de Vrienden van Oud Hillegom, met vermelding of betreffende boek te koop is.

Klik hier voor de lijst boeken

Publicaties Overzicht