WG Ruimtelijke Ordening

Stichting Vrienden van Oud Hillegom (SVvOH) heeft als hoofddoel: “(het) zich inzetten voor het behoud, herstel en de verbetering van het landschap, de woonomgeving en de monumenten en beeldbepalende panden in en om Hillegom.”

Lees meer