SVvOH WG CHW Voorstel bescherming C.H.W. Hillegom 2022

Voorstel bescherming Cultuur Historische Waarden in Hillegom 2022

Het College van B&W van de gemeente Hillegom heeft in oktober 2021 aan de Erfgoedcommissie Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) de opdracht gegeven om een inventarisatie te maken van gebouwd erfgoed en het College te adviseren over de waarde hiervan. 
Stichting Vrienden van Oud Hillegom publiceert deze maand het rapport Cultuurhistorische Waarden Hillegom.

Lees meer