10-7-2024 - Vernieuwde Feit of Fictiewandeling

SVvOH

De gidsen Veronica Handgraaf en Wilbert Koops nemen u weer mee met veel nieuwe verhalen van en over het dorp. 

De Vrienden van Oud Hillegom organiseren op woensdag 10 juli een vernieuwde Feit of Fictiewandeling. Veronica Handgraaf en Wilbert Koops nemen u weer mee voor een wandeling door het dorp, waarbij zij onderweg allerlei wetenswaardigheden vertellen over het verleden van Hillegom en haar inwoners. Ieder jaar is de wandeling weer anders en worden er nieuwe verhalen verteld.

Het is aan de wandelaars om te raden wat feit is en wat fictie. Na afloop is er koffie, thee of fris in gebouw De Vonk, achter de Maartenskerk. Daar worden alle waar- en onwaarheden uit de doeken gedaan. Wie de meeste antwoorden goed heeft ontvangt een oorkonde.

Datum: 10 juli 2024

De start van de wandeling is om 19.00 uur bij de Grote Pomp op de Houttuin.
Deelname kost € 5,00 inclusief drankje na afloop.
Aanmelden voor de wandeling is niet nodig en iedereen is van harte welkom.

Bij twijfelachtig weer kunt u op de onze website zien of de activiteit doorgaat

Nieuws Overzicht